"Sänd alla långtradare som järnvägsgods genom Alperna"

Lastbilståg RoLa på väg söder om Lötschberg vid Brig-Glis, i Schweiz. Tåget dras av två lok av typ Re 465 från järnvägsoperatören BLS. Foto: Wikipedia, kredit: Kabelleger/David Gubler

Flera vägtunnlar förbinder alpområdena i Schweiz, Frankrike och Italien. Men inte överallt. För att ta sig förbi de högsta alppassen måste man ibland sätta bilen på tåget.

För att minska miljöbelastningen från transittrafiken pågår därför ett flertal tunnelprojekt där till och med lastbilar körs på tåg genom Alperna.

Myndigheterna i Frankrike och Italien samarbetar i denna fråga inom ramen för Alpkonventionen.

- Tunnelbyggen kräver dock ännu djupare samarbete mellan alpstaterna, säger Nathalie Morelle på Alpkonventionens sekretariat i Innsbruck till nyhetssajten Yle.

- Tyvärr medför tunnelbyggen väldigt stora investeringar. Dessutom måste tillfartsvägar och omlastningsterminaler byggas och avgifter koordineras för att järnvägarna ska bli attraktiva. Detta kräver modiga politiska beslut som vi ska ta tillsammans, menar Natalie Morelle.

Men Lassman-Trappier på miljöorganisationen Inspire menar att den verkliga politiska viljan saknas.

- Det finns redan en järnvägstunnel här mellan Frankrike och Italien som kan ta stora trafikmängder genom Alperna, men den används inte. Det finns ingen riktig politisk vilja att skapa förutsättningar. Här i Chamonix ser vi hur glaciärerna försvinner, bergen blir instabila när permafrosten smälter på somrarna. Det skapar påtaglig oro hos oss. Vi demonstrerar och ibland tas det något positivt beslut men oftast tar det flera år innan regeringen gör något, säger Anne Lassman-Trappier.

Godstransporter på järnväg har de senaste 15 åren inte kunnat hävda sig på ett ändamålsenligt sätt i konkurrensen med vägtransporter i EU.

Enligt EU-kommissionen är det uppenbart, att speditörerna hellre transporterar gods på väg än på järnväg. I vissa medlemsstater, däribland i Österrike, Tyskland och Sverige, har man dock åstadkommit betydligt bättre resultat när det gäller andelen av gods som transporteras på järnväg.