Tågens bromsenergi kan ladda elbussarnas batterier

Hedgehog-systemets huvudkomponent är ett slags Energihus utrustat med batterier och laddare. Anläggningen lagrar bromsenergin från eltåg och överför den till elbussarnas laddpunkter. Foto: Hedgehog-System

Bromsenergi kan veterligen användas för att accelerera tåg, men nu har nederländska företaget Hedgehog Applications utvecklat ett unikt system, med vars hjälp det är möjligt att ladda elektriska bussar med bromsenergi från elektriska tåg.

Hedgehog Applications förbereder för närvarande ett pilotprojekt på nederländska staden Apeldoorn järnvägsstation.

- Bromsenergin kan vara användbar för att ladda andra transportmedel med nollutsläpp, men detta gäller uppenbarligen även energin som alstras under tågets inbromsning och hastighetsökning, förklarade företagets VD Arjan Heinen.

Han presenterade projektet under den internationella RailTech Europé-konferensen i Jaarbeurs i Utrecht, i Nederländerna.

Hedgehog-systemets huvudkomponent är ett slags Energihus utrustat med batterier och laddare. Anläggningen lagrar bromsenergin från eltåg och överför den till elbussarnas laddpunkter.

- Möjligheten att ansluta järnvägsinfrastrukturen via Hedgehog- systemets batteri till elbussarnas laddningsinfrastruktur skapar en integrerad elektrisk kollektivtrafikkedja, sa Heinen. En sådan integration kommer att ha tre positiva effekter: snabbare laddning av elbussar, stöd för offentlig energiförsörjning och stabilisering och minskning av fint damm och sönderfrätning.

Utveckling av Hedgehog- systemet

För närvarande förhandlar Hedgehog Applications med Apeldoorns myndigheter om erhållandet av bygglov för Energihuset. Företaget vill utveckla mjukvaran så att den kan övervaka hela systemet.

Projektet är planerat att lanseras nästa år.

- Vi ska testa systemet i över ett halvt år innan vi vi går vidare med projektet. Testningen kommer att börja i mitten av 2020 och måste vara klar senast december 2020 när så kallade kollektivkoncessionen börjar gälla, klargjorde Heinen.