NRC Group växer

Foto: NRC Group

NRC-koncernen fortsatte sin starka tillväxt år 2018, och genom förvärvet av VR Track i Finland tog det upp som Nordens ledande spårleverantör. Trots den starka tillväxten resulterade NRC-koncernens omstrukturering av de svenska affärs- och transaktionskostnaderna i samband med köp av VR Track till en svag lönsamhet mot slutet av året.

Proforma-försäljningen 2018 slutade på nästan 6,5 miljarder kronor. EBITDA-resultatet före M & A-kostnader och inklusive omstruktureringskostnader i Sverige uppgick till 475 miljoner kronor. Orderstocken i början av 2019 var rekordhög och proforma orderbok var drygt 6,7 miljarder kronor samtidigt.

– Vi har nu uppnått vårt mål att bli den ledande nordiska entreprenören inom järnvägsinfrastruktur, i linje med vår uttalade vision från NRC-gruppens början 2011. Vi har tagit ett starkt grepp på den nordiska marknaden i 2018 och bildat en mycket bra grund för fortsatt god tillväxt på en marknad som förväntas öka med mer än 9 procent årligen under de kommande tio åren. Vår ambition är en årlig tillväxt som överstiger marknadsutvecklingen och därmed tar ytterligare marknadsandelar, säger vd Øivind Horpestad i NRC Group.

Den norska enheten visar solid tillväxt och god lönsamhet. Verksamheten i Sverige präglades av svag marknadsutveckling under andra halvåret samt omstrukturering och nedskärning för att optimera organisationen, stärka implementeringsförmågan och ta ut synergier i samband med köp av VR Track. Ny ledningsgrupp för Sverige var på plats från början av 2019.

– Norge fortsätter att leverera stark tillväxt och lönsamhet under fjärde kvartalet, medan verksamheten i Sverige har minskat kraftigt under året. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder i Sverige och har nu infört ett mycket kompetent ledningsgrupp som vi säkert kommer att hantera Sverige mot god lönsamhet. Med förvärvet av VR Track stärks vår position ytterligare på den svenska marknaden. Vi ser nu tydliga tecken på att verksamheten plockar upp igen i Sverige i år. Från en minskning av svenska investeringar om 12 procent år 2018 förväntas en ökad investering på 26 procent år 2019 och hittills i år har vi redan meddelat orderingång på 308 miljoner kronor i Sverige, fortsätter Horpestad.

– Genom förvärvet av VR Track har vi också tagit positionen som marknadsledande på den finska marknaden. Vi har tidigare haft ett starkt fokus på projekt, men med detta förvärv är vi nu också välutrustade och har en mycket bra marknadsposition för underhållskontrakt. Om projekten ofta varar i tre till tolv månader, ger underhållskontrakt löpande försäljning under fem till åtta år. Idag är vi ledande inom underhåll i Finland, men vi har tydliga ambitioner att vara nummer ett i framtiden för underhåll på alla marknader där vi har verksamhet.

– Vårt fokus är nu på att skapa ett företag med en gemensam kultur och utvinna de synergier som ligger i utbyte av kompetens, resurser och möjligheter över nationsgränserna. Vi har en unik position som vi förväntar oss att se effekter från och med 2019. Allt är på plats för en stark tillväxt i järnvägs-, spårvagns- och tunnelinvesteringar, vilket bekräftas av offentliga budgetar. Skötselunderhåll på järnväg beräknas till nästan 50 miljarder kronor i Norge, Sverige och Finland, och myndigheterna är villiga att investera. Våra beräkningar visar att järnprojekt för mer än 50 miljarder planeras årligen i de tre länderna i framtiden. Dessutom kommer spårvagns- och tunnelbaneutvecklingar, avslutar vd.