Linköping-Västervik - Sveriges mest inställda järnvägssträcka

Foto: LA2

Sträckan Linköping-Västervik sticker ut i statistiken över inställda järnvägsresor. 2017 var 5 500 avgångar planerade – men nästan 2 000 av dem ställdes in. 35 procent av tågen gick alltså inte. 2018 ställdes 1 150 tåg in, strax över 20 procent av avgångarna på sträckan. Det rapporterar tidningen Expressen.

Men varför ställs så många tåg in just på denna sträcka frågar tidningen. Kustpilen kör både Linköping-Västervik och Linköping-Kalmar, men med betydligt färre tåg ställs in på den senare sträckan. Tågen i Kalmar län körs av det privatägda företaget Transdev på uppdrag av Länstrafiken i Kalmar. Precis som för övriga järnvägar i Sverige står Trafikverket för skötsel och underhåll av själva banorna.

Stor del av förseningarna beror på att banorna är gamla, säger Karl-Gustaf Åberg, trafikplanerare vid Kalmar länstrafik.

– På vintern är det ju mycket inställda tåg för att det ramlar ner träd på banorna till exempel, när det är varmt på sommaren kan det bli problem med solkurvor, säger han till Expressen.

Personer som Expressen talar med på Trafikverket och i länstrafiken uppger en lång rad olika anledningar till att tåg blir försenade och ställs in: signalfel, trasiga vagnar, värme på sommaren, kyla på vintern och fåglar som sätter sig på kontaktledningarna.