Fel att prioritera höghastighetståg menar SD

Arkivbild

På SvD debatt menar fem företrädare för SD att satsningen på höghastighetståg är en felprioritering. De samhällsekonomiska aspekterna av förkortade restidssträckor och minskade utsläpp har ifrågasatts av experter och myndigheter. Exempelvis visar Trafikverkets senaste kalkyl på att samhället får tillbaka 25 kronor på varje investerad hundralapp och bedömde därmed projektet som "mycket olönsamt".

Det är därför förvånande, menar debattörerna, att den nya rödgröna koalitionen med stöd av Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet, i det så kallade januariavtalet, har kommit överens om att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas.

Höghastighetstågen är tyvärr ingenting mer än ett prestigeprojekt initierat av tjänstemän och politiker utan en förankring i de verkliga transportbehoven. Vi uppmanar regeringen att lyssna på experter och remissinstanser och tänka om. Sätt medborgarnas grundläggande och dagliga behov framför storslagna planer med minimal avkastning.