Spår- och växelbyte på Kust-till-kust-banan

Foto: Inhouse Tech

Inhouse Tech ingår i den organisation Trafikverket har för att genomföra spår- och växelbyte på Kust-till-kust-banan mellan Borås och Hillared. Under hösten 2018 har projektet satt sin bemanning på beställarsidan och nu fortsätter vi under 2019 med förberedande arbeten som kabellokalisering och sänkning samt detaljinmätning.

Totalentreprenaden planeras att handlas upp under sommaren 2019 medan produktionen med 22 km spårbyte,
4 växelbyten samt ballastrening kommer genomföras sommaren 2020.

Kust-till-kust-banan är en enkelspårig elektrifierad järnväg med fjärrblockering som sträcker sig mellan Göteborg och Kalmar. Aktuell sträcka innehåller bland annat 1 tunnel, 8 plankorsningar och 7 broar varav en över Viskan centralt i Borås. Banan trafikeras av drygt 20 tåg per dygn, både gods och resande och största tillåtna hastighet på aktuell sträcka är 105 kilometer i timmen.

Inhouse Tech är ett  tekniskt konsultbolag som projektleder, konstruerar, arbetar med geoteknik samt miljöutredningar.