Jernhusen ser tecken på vändning

Bezav Mahmod/SvD/TT: Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen, som förvaltar stationer och godsterminaler, ser tecken på vändning i resenärsflöden. Arkivbild

Den statliga tågstations- och godsterminalförvaltaren Jernhusen ser positiva tecken vad gäller resenärsflöden i takt med att tågresandet ökar. Men pandemin präglar fortfarande verksamheten.

"Under andra kvartalet 2021 var påverkan från coronakrisen stor, inte minst för våra kunder, butiker och restauranger på stationerna", skriver Jernhusens vd Kerstin Gillsbro i en kommentar.

"Vi har fortsatt att stödja våra hyresgäster både i att lösa akuta problem och i att hitta långsiktiga lösningar. Resenärsflödena, och därmed besöksantalen på stationerna, var i våras på mycket låga nivåer men har den senaste tiden börjat öka", tillägger hon.

Jernhusen redovisar en vinst före skatt på 258 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med förlusten på 284 miljoner kronor under samma period i fjol.

Hyresintäkterna ökade till 298 miljoner kronor, från 242 miljoner. Övriga fastighetsintäkter steg till 80 miljoner, från 61 miljoner.