ÖBB och Siemens Mobility utvecklade nytt digitalt säkerhetssystem för stationsplattformar

Stationen i Achau. Foto: Siemens Mobility av Robert Deopito.

Tillsammans med Siemens Mobility tog österrikiska tågoperatören ÖBB nyligen en helt ny digitaliseringslösning i drift vid staden Achaus järnvägsstation i Österrike. 

Den nya säkerhetstekniken som installerades vid plattformen har beteckningen "Distribuerat Smart Safe System" (DS3).  Denna innovativa digitaliseringslösning baseras på så kallade interlocking-kontroll från molnet "Interlocking in the Cloud".

- Vi digitaliserar ÖBB:s infrastruktur och denna nya kopplingsanordning är en del av vår omfattande digitaliseringsstrategi. Detta och många andra projekt gör det möjligt att öka kapaciteten i vår infrastruktur och samtidigt öka säkerheten, punktligheten och kostnadseffektiviteten, säger Michael Peter, VD Siemens Mobility.

Enligt Michael Peter är DS3-låsningen i molnet för ÖBB i Achau är ett verkligt kvantsprång, men det gäller även för hela järnvägsindustrin. Det möjliggör vitalisering av de flesta signalkomponenter, såsom sammankopplade datorer eller ETCS-datorer.

Tågen skickar sina positionsdata via radiolänk till ett centralt system som säkerställer säkerhet, hanterar rutter och skickar auktorisationer till fordonen.

Peter är säker att detta nya signaleringssystem kommer att göra järnvägsdriften mer effektiv, effektiv och flexibel.

Denna teknik skapar, enligt Peter, många nya möjligheter som tidigare var omöjliga eller endast extremt begränsade. Bland annat kan signaler styras på ett smart sätt vilket i sin tur möjliggör innovativa diagnoser, förutsägelser av funktionsstörningar och förutsägbart underhåll.

- Detta gör tågtrafiken mer punktlig och effektiv, vilket gör järnvägstransporter mer attraktiva och ökar järnvägspassagerarnas tillfredsställelse under resan, understryker Michael Peter.

DS3 gör signalapplikationer hårdvaruoberoende och molnkompatibla. Detta ger infrastrukturoperatörer möjlighet att integrera befintliga system när de byter till den nya tekniken.

Plattformen i Achau uppfyller nu de högsta världsomspännande säkerhetsstandarderna för järnvägssäkerhet och ger resultat med kostnadseffektivitet när det gäller skalbarhet och centralisering av mjukvarutjänster och underhåll.

Det bidrar också till hållbarhet eftersom systemet sparar mer utrymme och energi än befintliga system.

Teknik i detalj

DS3 är den första plattformen över hela världen som gör signalapplikationer pålitligt funktionella och körbara på kommersiell hårdvara. Detta innebär att, till skillnad från tidigare maskinvara som är särskilt utformad för detta ändamål inte längre är nödvändig.

För första gången kan DS3 användas som en plattform för olika, kommersiellt tillgängliga hårdvaror för olika applikationer och gränssnitt inom järnvägssäkerhetsteknik. Det är grunden för den digitala sammankopplingen och även för RBC (Radio Block Center) i tågstyrsystemet ETCS.

DS3 är den grundläggande byggstenen för flexibla molnlösningar. Det möjliggör centralisering av signallådor och radioblockcentraler, till exempel i ett driftkontrollcenter, och geo-redundant konstruktion av system.

Den kan, enligt tillverkaren, centraliseras och skalas såväl som kompatibel enhet med olika befintliga system och DS3 stöder också standarder som Eulynx / Neupro. Som en allmänt användbar plattform kan DS3 användas tillsammans med många produkter inom järnvägssäkerhetsteknik som förreglingar, tågstyrning / RBC, skyddsvarning, styrteknik eller andra samt i olika säkerhetsnivåer (SIL).