Stora störningar i sommar när Amsterdam Central genomgår omfattande renovering

Trots de omfattande arbetena och störningarna är målet att hålla stationen så tillgänglig som möjligt, med fokus på att säkerställa säkerhet och tillgänglighet för alla resenärer. Källa: PRO RAIL

I sommar tar nästa fas av renoveringsarbetena vid Amsterdam Centralstation sin början. Den 29 juni stängs spår 14 och 15 av, vilket medför stora störningar i tågtrafiken genom centralstationen. Renoveringen är en del av en bredare uppdatering av stationens infrastruktur, där bland annat ett nytt område för cykelparkering byggs och flera spår och broar underhålls.

- Detta är ett viktigt steg nu när det gäller att modernisera Amsterdam Centralstation och förbättra den dagliga pendlingen för tusentals resenärer, säger projektledaren från ProRail.

Betydande påverkan på reseplaner

Under renoveringsperioden kommer tillgången till stationen att vara kraftigt begränsad. På själva startdagen för renoveringen, den 29 juni, kommer ingen tågtrafik alls att vara möjlig från eller till stationen. Under de följande dagarna, den 30 juni och 1 juli, kommer tågtrafiken att vara kraftigt begränsad. ProRail rekommenderar resenärer att kontrollera tidtabeller noggrant och räkna med extra restid. De påverkar inte bara inrikes tågtrafik utan också internationella förbindelser, som kommer att omdirigeras till andra stationer under de mest intensiva renoveringsdagarna.

Ruimte op Amsterdam Centraal | ProRail

Centralstationen i Amsterdam ligger faktiskt på en ö. Foto: Pro Rail

För att minimera störningarna arbetar flera entreprenörer samtidigt på olika delar av stationen och dess närområde. Dura Vermeer kommer att hantera spårdemontering och ombyggnader, medan Strukton tar hand om infrastrukturella förbättringar som involverar nya cykelparkeringsplatser.

Amsterdam Central genomgår omfattande renovering

- Att samordna så många projekt samtidigt är en utmaning, men det är nödvändigt för att minimera den totala störningen," förklarar en talesperson för ProRail.

Under de första dagarna i juli kommer även mindre tåg att kunna operera mellan Utrecht Central och Amsterdam Central, samt mellan Enkhuizen och Amsterdam Central på grund av det minskade antalet tillgängliga spår. Den 2 till 7 juli kommer även färre tåg att köra mellan Amsterdam Central och Hilversum/Almere. Resenärer uppmanas att noggrant planera sina resor och förbereda sig för längre restider och eventuella omstigningar.

För att underlätta för resenärerna under denna period, kommer extra personal att vara på plats för att hjälpa till med riktning och information, och skyltar kommer att sättas upp för att tydliggöra tillfälliga gångvägar.

Projektet beräknas vara klart tidigt 2025, då den nya västra ingången öppnas. Då förväntas normal trafik återupptas, och stationen kommer återigen att vara en fullt fungerande knutpunkt för både nationell och internationell tågtrafik.

Källa: Pro Rail

 

 

 

 

4