Peab får stort väg- och järnvägsprojekt i Boden - värde 812 MSEK

Den nya järnvägsanslutningen sträcker sig från Trafikverkets befintliga spår nordost till Boden Industrial Park. Fotograf: Samuel Unéus

Peab har tilldelats ett omfattande uppdrag att bygga väg och järnväg till Boden Industrial Park. Uppdragsgivarna är Polar Structure AB och Bodens kommun. Projektet är värderat till 812 miljoner svenska kronor.

Bolagets uppdrag innebär byggandet av en järnväg som ska ansluta Boden Industrial Park till stambanan, samt nya vägar, gång- och cykelbanor till industriområdet. Den nya järnvägsanslutningen sträcker sig från Trafikverkets befintliga spår nordost till Boden Industrial Park. Järnvägen fortsätter sedan österut, passerar Gruvbergets fot och gör en kurva runt området för att ansluta till Trafikverkets befintliga anläggning norr om driftplats Sävastklinten.

Betydande investering för regional utveckling

Projektet representerar en betydande investering i regionens infrastruktur. Den nya förbindelsen förväntas stärka industriområdet och underlätta transporter till och från Boden Industrial Park. Den förbättrade infrastrukturen syftar också till att främja hållbara transportalternativ genom att inkludera gång- och cykelbanor.

Bolaget kommer att arbeta nära Trafikverket och andra relevanta myndigheter. Arbetet med vägarna och järnvägen kommer att genomföras i flera faser för att minimera störningar i området och för att säkerställa en smidig och säker byggprocess.

Fokus på hållbarhet och säkerhet

Peab planerar att använda miljövänliga material och tekniker för att minimera projektets klimatavtryck. Säkerheten för arbetare och allmänheten kommer att, enligt bolaget, vara av största vikt, med strikta säkerhetsrutiner och övervakning.

"Boden och hela norra Sverige är viktiga för oss på Peab av många anledningar. Här finns en avgörande del av Sveriges framtid med den gröna omställningen. Väg- och järnvägsprojektet är ett bra exempel på detta och vi ser fram emot att fortsätta vara en del i den utvecklingen", säger Hans Boija, regionchef på Peab.

Boden Industrial Park är ett område på 550 hektar som förväntas bli ett av världens mest miljövänliga industriområden. Här finns utmärkta möjligheter att producera grön el och etablera yttrekrävande verksamheter som kan stödja klimatomställningen.

"Genom att förbättra infrastrukturen skapar vi förutsättningar för hållbar industriell tillväxt och stärker regionens roll som ett nav för den gröna omställningen. Vi har stort förtroende för Peabs expertis och ser fram emot att gemensamt utveckla infrastrukturkorridoren till området", säger Daniel Kronheffer, Investment Director på Polar Structure

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2024.

b
Uppdraget är en totalentreprenad och byggstart sker under sommaren 2024. Foto: Samuel Unéus