Antalet resor på spårväg ökade 2023

Antalet resor inom järnväg, spårväg och tunnelbana ökade totalt sett med 5 procent jämfört med 2022. Foto: Mostphotos

Under 2023 ökade antalet resor inom järnväg, spårväg och tunnelbana i Sverige enligt Trafikanalys. Totalt gjordes 721 miljoner resor, en ökning med 5 procent från föregående år.

Störst ökning sågs inom tunnelbanan (+8 procent) och spårvagnstrafiken (+7 procent), medan järnvägstrafiken minskade marginellt.

Det totala transportarbetet steg med 4 procent till över 15,6 miljarder personkilometer. Järnvägens transportarbete ökade med 3 procent, tunnelbanan med 8 procent och spårvägen med 5 procent.

I genomsnitt reste varje svensk 1 479 kilometer, fördelat på cirka 68 resor per person, en ökning jämfört med 2022.

Utbudet av bantrafik minskade med 3 procent till totalt 15,9 miljarder tågkilometer. Järnvägstrafiken minskade med 3 procent medan spårväg och tunnelbana minskade med 1 procent vardera.

Godstransporterna på järnväg minskade med 4 procent, totalt transporterades 68 miljoner ton gods.

b
Figur. Persontransportarbete i miljoner personkilometer på järnväg, spårväg och i tunnelbanan. Åren 2010–2023. Tabell: Trafikanalys

Källa: Trafikanalys