Skodas nya spårvagnsproduktion för Prag tar fart

Nya 52T-spårvagnen för Prag. Foto: Skoda

I Skoda Groups anläggning i Pilsden har tillverkningen av de nya spårvagnarna ForCity Plus Praha 52T för Prag inletts. De första stegen i produktionsprocessen innefattar tillverkning av metallplåtar som ska svetsas ihop till spårvagnens kaross. Denna inledande fas följer efter ett omfattande arbete av Skoda Group tillsammans med Prags transportbolag (DPP) som ledde fram till den slutliga designen och produktionsdokumentationen för fordonen.

Produktionen startar med tillverkning av tre spårvagnar som kommer att användas för tester och homologation, varefter serietillverkningen kommer att påbörjas. Tomas Ignačák, vice ordförande i Skoda Groups styrelse, kommenterar processen:

- Det här är första steget mot faktisk produktion av nya spårvagnar för Prag. Även om vi redan lagt ner betydande tid på tekniska förberedelser – från ritningar till teknikutveckling – kan vi nu se de nya spårvagnarna ta form. Jag tror att med våra anställdas skicklighet, många års erfarenhet och branschkunskap kommer allt att fortlöpa enligt plan.

Leverans 2025

En viktig milstolpe i spårvagnsproduktionen blir när den första svetsade och målade vagnkroppen är färdigställd, vilket är planerat till det tredje kvartalet detta år. Därefter kommer tekniker att installera isolering, fönster och teknisk utrustning inklusive elinstallationer. Därefter följer montering av interiöra element som dörrar samt in- och utcheckningssystemet.

Jan Šurovský, medlem av styrelsen och teknisk direktör hos DPP, förklarar tidsplanen:

- Enligt planerna ska den första färdiga 52T-spårvagnen levereras till Prag i början av 2025. Efter att ha återupplivats kommer den att genomgå tester och homologation på Prags järnvägsinfrastruktur. Under första halvåret 2025 kommer ytterligare två 52T-spårvagnar anlända för homologation, inledningsvis utan passagerare. Vi förväntar oss att leverera de första 20 spårvagnarna innan december 2025.

Modernisering av Prags spårvägsnät

Dessa nya moderna spårvagnar representerar en signifikant uppdatering av Prags kollektivtrafiknät och är en del av en större satsning på att modernisera och förbättra effektiviteten och komforten i stadens offentliga transportmedel.

Källa: Lok-Report

 

 

 

 

4