Järnvägsprojektet som ska förändra Västsverige - Parterna eniga om riktningen

Landshövding Sten Tolgfors mötte företrädare för Västra Götalandsregionen, Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Borås och Trafikverket. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Efter veckor av intensiva diskussioner har parterna nått enighet om den nya järnvägens sträckning mellan Göteborg och Borås. Samtalen mellan Västra Götalandsregionen, Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Borås och Trafikverket har lett till en överenskommelse om inriktningen för den nya järnvägen.

Landshövding Sten Tolgfors, som leder arbetet, uttrycker att samtalen varit fruktbara och att en gemensam sträckning nu är bestämd.

"De senaste veckornas sonderingar och samtal har varit fruktbara och resulterat i en gemensam sträckning för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås", säger Sten Tolgfors.

Den nya järnvägen anses avgörande för näringslivets och Landvetter flygplats konkurrenskraft samt för tillväxten i kommunerna längs sträckan. Tolgfors understryker vikten av att Västsverige nu enas för att stärka infrastrukturen och främja gemensam utveckling.

I maj gav regeringen Länsstyrelsen i Västra Götaland och landshövding Tolgfors uppdraget att undersöka förutsättningarna för att genomföra åtgärder i järnvägssystemet mellan Göteborg och Borås. 

– Det jag har mött hos parterna är en konstruktiv och gemensam vilja att komma framåt i samtalen om den nya järnvägen och att finna åtgärder som ökar samhällsnyttan av den nya järnvägen. Denna gemensamhet är grunden för det kommande arbetet, säger Sten Tolgfors.

Trots att mycket har uppnåtts på kort tid återstår flera viktiga steg. Dokumentets punkter betonar bland annat en station i Mölnlycke och utvecklingen av stationen vid Landvetter flygplats till en regional hub med anslutningar till närområdet och kringliggande kommuner. Ett sammanhållet avtal med staten som täcker hela den överenskomna sträckningen och alla dess delprojekt är också nödvändigt.

Enligt Trafikverkets bedömning krävs cirka en miljard kronor för att bygga fyrspår under Landvetter, samt två till fyra miljarder kronor för den östliga anslutningen från Mölnlycke. Dessa kostnader tillkommer utöver de av staten angivna 43,5 miljarder kronorna för den nya järnvägen, vilket innebär att ytterligare finansiering är nödvändig.

Arbetet går nu vidare med sikte på en skriftlig överenskommelse i augusti.

Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland