Företagskunderna driver tillväxten för Danska Statsbanorna

DSB:s CO2-räknare dokumenterar DSB:s klimatinsatser även genom förändrade resvanor. Foto: DSB

Danska Statsbanorna (DSB) rapporterar en ökning i antalet passagerare, särskilt bland affärsresenärer, vilket visar på ett växande intresse för tågresor som ett hållbart alternativ. Under det senaste året har antalet resor med DSB ökat med 6,3 procent jämfört med föregående år, med en särskild ökning på 7 procent bland affärsresenärer.

Denna tillväxt kan till stor del tillskrivas den höga efterfrågan från företagskunder. Enligt Jens Visholm, kommersiell chef på DSB, är det inte bara tågets attraktivitet som lockar utan också möjligheten för företag att via DSB:s CO2-räknare dokumentera DSB:s klimatinsatser genom förändrade resvanor.

Företag väljer tåget – Ökat resande med DSB

"Vi ser en stark efterfrågan från företagskunder som vill resa med tåg, och vi ingår allt fler avtal med nya företag. Det handlar mycket om de krav som ställs på hållbarhetsrapportering idag," förklarar Visholm.

Hög punktlighet ger nöjda resenärer

DSB kan även presentera höga punktlighetssiffror, vilket bidrar till det ökade intresset för tågresor. I maj anlände 79,8 procent av tågen inom tre minuter från schemalagd tid, och för fjärr- och regionaltågen var siffran 93,8 procent inom tio minuter.

Punktligheten är ännu högre inom S-banetrafiken där över 95 procent av kunderna anländer inom tre minuter från utsatt tid.

"Varje försening är naturligtvis frustrerande för våra kunder, så det är mycket glädjande att åtta av tio kunder ankommer inom tre minuter. Vårt hårt arbetande team strävar dagligen efter att upprätthålla dessa höga nivåer av service, och det bästa kvittot på deras arbete är det ökande antalet resenärer som väljer att resa med oss," säger Visholm.

Om DSB

Danska Statsbanorna (DSB) är Danmarks största tågoperatör och spelar en nyckelroll i den nationella och internationella transportinfrastrukturen. Företaget driver både regionala och intercitytåg och satsar stort på hållbarhet, vilket gör det till ett attraktivt val för både privata och affärsresor. DSB:s kontinuerliga arbete med att förbättra service och tillförlitlighet ser ut att nu ge resultat i form av ökade resandetal och nöjdare kunder.

Källa: LOK-report

 

 

 

 

4