Uppsalas gator förbereds för bygget av den nya spårvägen

Så här kan det se ut med spårväg över Islandsbron 2029. Visionsbild. Illustration: White arkitekter

På kommunfullmäktige den 17 juni antogs detaljplanen för flera delsträckor och spårvagnsdepån i Uppsala. Det markerar starten för ett ambitiöst projekt som syftar till att säkra stadens framtid genom en pålitlig och hållbar kollektivtrafik. Byggandet av spårvägen förväntas börja till hösten.

Till hösten drar förberedelserna igång med att flytta kablar och ledningar för att göra plats åt spåren. I september påbörjas ledningsflytten vid Dag Hammarskjölds väg för delsträcka A och i Gottsunda för delsträcka B. I oktober startar markarbetena vid Sävja längs väg 255, där vägen ska sänkas för att säkerställa spårens korrekta lutning mot den framtida depån.

b
Karta över ledningsflyttar och markarbeten som sker i Uppsala under 2024. Illustration: Uppsala kommun

Parallella arbeten för minimerad påverkan

Gatuarbeten kommer att utföras parallellt på flera platser i staden för att minimera påverkan på vardagslivet. Trots att trafikstörningar förväntas, kommer kommunen och regionen att arbeta hårt för att säkerställa att allt flyter så smidigt som möjligt.

Samarbete för framtiden

Uppsala spårväg är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Kommunen tar ansvar för att bygga spåren samt de bostadsområden som växer fram längs med dem. Regionen ansvarar för byggandet av spårvagnsdepån i Nåntuna, inköp av spårvagnar samt drift och underhåll av hela spårvägssystemet.

b
Karta över spårvägens delsträckor genom Uppsala. Detaljplanen för A och B är de som nu antagits. Illustration: Uppsala kommun

Tidsplan:

2024:

  • I maj färdigställdes tillståndsansökan för vattenverksamhet vid den nya bron över Fyrisån mellan Ultuna och Nåntuna.
  • I början av juni kungjordes ansökan, vilket innebär att domstolarna bedömer den som komplett.
  • Detaljplaner för delsträckor A+B och spårvagnsdepån antogs av kommunfullmäktige i juni efter tidigare återremisser.
  • I september påbörjas ledningsflytten och i oktober startar markarbeten på väg 255.

2025:

  • I början av året antas detaljplanen för delsträckor C och D.
  • Projektering av spårvägen genomförs, och arbetet med att anlägga spårvagnsdepån fortsätter.

2026:

  • Byggandet av spårvägens spår och bron över Fyrisån inleds.

2028:

  • Leverans av spårvagnar och testning av spår och fordon påbörjas.

2029:

  • Spårvägen förväntas vara färdigbyggd och klar att tas i drift.

Källa. Uppsala kommun