Tammerfors behöver längre spårvagnar för att möta efterfrågan

Testspårvagn passerar en i tjänst. Foto: Wille Nyyssönen/Raitiotieallianssi

I finländska staden Tammerfors har stadens spårvägssystem, känd som Tampereen Raitiotie, visat sig vara mer populärt än förväntat. På grund av detta har Tammerfors stad beslutat att förhandla om förlängning av upp till elva befintliga spårvagnar för att möta den växande efterfrågan.

Dessa förhandlingar kommer att ske med Škoda Transtech, tillverkaren av spårvagnarna. Om allt går enligt plan kommer de förlängda vagnarna att introduceras i trafik 2027.

Spårvagnslinjen mellan Hervanta och Santalahti har upplevt en betydande överbelastning, vilket har lett till att kapaciteten på befintliga vagnar inte räcker till. Genom att förlänga vagnarna från nuvarande 264 platser till 345 platser skulle kapaciteten öka med över 30%, vilket gör det möjligt att hålla ett tätare turtal på 7,5 minuter jämfört med nuvarande sex minuter under rusningstid.

Utvidgning planeras

Denna åtgärd skulle inte bara förbättra servicenivån utan även minska driftkostnaderna med cirka 4 miljoner euro årligen. Diskussioner pågår även om utbyggnad av spårvägslinjen till Pirkkala-Linnainmaa, vilket ytterligare skulle förbättra trafikflödet i området.

Ökande passagerarantal kräver effektiva lösningar

Genom dessa planerade förändringar siktar Tammerfors på att skapa ett mer robust och tillförlitligt transportsystem som kan hantera stadens framtida tillväxt och transportbehov.

Källa: Tampereen Ratikka

 

 

 

 

4