Åter grönt ljus för persontrafik på Malmbanan

Rälsarbete på Malmbanan Foto: Tony Armstrand

Efter månader av intensivt arbete har persontrafiken återupptagits på Malmbanan, där två allvarliga tågavspårningar inträffade i vintras. Trafikverket har gjort stora ansträngningar för att återställa järnvägen under de senaste månaderna, trots tidsbegränsningar. Samtidigt har godstrafiken fortsatt som vanligt.

– Det känns otroligt skönt att vi nu äntligen kan släppa på all trafik på sträckan. Alla inblandade har gjort sitt yttersta för att bli klara enligt den prognos vi satte. Nu har vi en godkänd järnvägsanläggning, säger Simon Sunna sektionschef järnväg vid Trafikverket.

Efter att godstrafiken återupptogs den 6 mars har betydande insatser gjorts för att återställa den drabbade sträckan vid Vassijaure. Mer än 30 000 meter spår har bytts ut, ny ballast har lagts och sliprar har ersatts. Spåret har justerats och rälsen neutraliserats för att motverka solkurvor, vilket kan orsakas av temperaturvariationer.

– Vi hade en problematik med solkurvor på sträckan för några veckor sedan. Detta var vi dock inställda på att det skulle kunna ske med tanke på de stora temperaturskillnaderna, säger Simon Sunna.

Trafikverkets arbete har varit komplext, med begränsad tid för entreprenörerna att arbeta på plats samtidigt som godstrafiken har fortsatt. En utökad banarbetstid hade krävt inställda tåg varje dag, vilket undveks genom noggrant planerade åtgärder.

Källa: Trafikverket