Malmös nya spår kopplas in

Malmö central. Foto: Trafikverket

Arbetet med spår 11 vid Malmö C närmar sig sitt slut efter drygt ett halvårs intensivt arbete. För att färdigställa de återstående åtgärderna krävs en begränsning av tågtrafiken genom Malmö under en helg.

Redan i november förra året påbörjades arbetet med att konstruera spår 11 och en tillhörande plattform på den övre delen av Malmö C. Parallellt med detta genomfördes en uppgradering av ställverken och signalsystemen på bangården. Denna infrastrukturuppgradering syftar till att öka kapaciteten på centralen och minska störningsrisken i järnvägssystemet.

– För att kunna genomföra de sista stora arbetena på ett säkert sätt behöver vi stänga av delar av tågtrafiken genom Malmö under en helg. Kort därefter är vi färdiga med projektet och kapaciteten på Malmö C kommer ha höjts, säger Felicia Ascard, projektledare på Trafikverket.

I mitten av juni kommer anslutningen av all utrustning för spår 11 att genomföras. Detta inkluderar anslutningen och uppgraderingen av signalsystemen över hela bangården samt en växel mot Kontinentalbanan. Under denna period kommer tågtrafiken till och från Malmö att vara begränsad.

Ökad Kapacitet för Tågtrafik

Med den ökade efterfrågan på tågresor under de senaste åren blir behovet av att öka kapaciteten på järnvägen allt mer påtagligt. 

– Eftersom tågtrafiken ökat så mycket de senaste åren så behövs mer järnväg för att öka kapaciteten. Inkopplingen av det nya spåret är en del av det som kommer att få positiva effekter,  säger Mats Ohlsson, senior trafikutvecklare, Skånetrafiken.

Ungefär två veckor efter att anslutningen har genomförts kommer spår 11 att tas i bruk. Den 28 juni kommer både spåret och plattformen att börja trafikeras av persontåg.

Källa: Trafikverket