Internationellt fokus på risker vid plankorsningar

Pågatåg passerar järnvägsövergång vid väg 108 i Svedala. Foto: Wikimedia Commons

Varje juni riktas uppmärksamheten mot farorna där vägar möter järnvägar. Över 50 länder deltar i denna kampanj med ett tydligt budskap - Spåren är avsedda för tåg! 

Årligen uppmärksammas farorna vid plankorsningar, inte bara i Sverige utan även internationellt.

– I år uppmärksammar vi risker vid plankorsningar tillsammans med våra branschkollegor i Sverige den 11 juni. Men säkerhetsfrågan är ständigt aktuell i vår verksamhet och inte bara just idag, säger Karin Hesse, säkerhetsdirektör på Green Cargo.

Oskyddade Korsningar och Säkerhetsbrister

Trafikverket förvaltar omkring 6 500 plankorsningar i det svenska järnvägssystemet, varav cirka 3 500 är oskyddade. Dessutom ägs cirka 2 000 korsningar av kommuner, industrier och hamnar. Säkerhetsåtgärderna varierar beroende på trafikflödet vid korsningarna.

Varje år omkommer cirka 20 personer vid plankorsningar, både gående och vägtrafikanter. Speciellt utanför tätorter, där det saknas aktiva skyddsanordningar, är risken hög för olyckor med tunga fordon som utgör en fara för tågpersonal och passagerare.

– Vi arbetar löpande med att påverka infrastrukturförvaltare att vidta säkerhetsförbättringar i den fysiska miljön vid plankorsningar, framför allt där växlingsarbete sker. Men det finns även saker som enskilda vägtrafikanter enkelt kan göra för att skapa en god säkerhet vid passage av plankorsningar, säger Karin Hesse, säkerhetsdirektör på Green Cargo.

– Stanna aldrig för möte eller av andra skäl på en plankorsning och kryssa aldrig förbi fällda bommar. Helt enkelt: Chansa inte – Järnvägstrafiken har alltid företräde och tågen kan inte stanna fort. Om något händer så du blir stående på en plankorsning, larma genast via 112 eller 112-appen, säger Thomas Holm, arbetsmiljöchef på Green Cargo.