Göteborgs äldre spårvagnar uppgraderas

Västtrafik bygger om alla 80 spårvagnar av modell M31 Skoda Ekova. Bild: Västtrafik

Västtrafik har börjat en omfattande uppgradering av Göteborgs äldre spårvagnar. Det är åttio av stadens äldre spårvagnar av modell 31 som ska få sig en ansiktslyftning och förbättras. 

– Det kommer kännas som en helt ny spårvagn, säger Jonas Sundgren, fordonschef på Västtrafik.

Alla åttio spårvagnar av modell M31 kommer att genomgå omfattande förändringar. Interiören får en uppfräschning med nya säten och ökad komfort för föraren. Dessutom byts elsystemet, dörrarna, ramparna och bromsarna ut mot nya. Både insidan och utsidan av spårvagnarna kommer att målas om för att likna de nya M33- och M34-modellerna.

Återanvändning av Kvalitet

–  För resenärerna blir det som en helt ny spårvagn. Vi är jätteglada över att kunna satsa på upprustning av våra befintliga spårvagnar, samtidigt som vi också köper in helt nya. Spårvagn M31 är en omtyckt spårvagn av hög kvalitet och det är viktigt för oss att ta vara på det vi har", säger Jonas Sundgren, fordonschef på Västtrafik.

Arbete i Tjeckien

Uppgraderingsarbetet kommer att utföras av Skoda Ekova i deras verkstad i Ostrava, Tjeckien. Spårvagnarna kommer att transporteras dit på trailer. Renoveringen kommer att ske i etapper med åtta vagnar i taget i ett rullande schema.

Testkörningar i Slutet av 2024

De första fyra uppgraderade spårvagnarna förväntas vara tillbaka i Göteborg för testkörningar i slutet av 2024 innan de åter tas i drift. Målet är att alla 80 vagnar ska vara klara senast 2028.

b
M31 i dess nuvarande form. Bild: Västtrafik

Källa: Västtrafik