Proxima vill köra dubbeldäckade höghastighetståg till Bordeaux, Nantes, Rennes och Angers

TGV-tåg på väg. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: BigBug21

Rachel Picard och Tim Jackson, två erfarna chefer inom järnvägsbranschen, tillkännagav nyligen, tillsammans med Antin Infrastructure Partners, skapandet av Proxima, Frankrikes första oberoende höghastighetstågföretag.

Proxima kommer att förbättra utbudet av höghastighetsresor i Frankrike och ge kapacitetsutbyggnad med mer än 10 miljoner nya platser per år. Antalet resor mellan Frankrikes största städer har ökat under det senaste decenniet, vilket speglar nya livsstilar. Fransmännen föredrar höghastighetståg, och tågutnyttjandet är på den högsta nivån någonsin.

Kopplar samman destinationer

Proxima kommer initialt att koppla samman fyra viktiga destinationer i västra Frankrike (Bordeaux, Nantes, Rennes och Angers) med Paris. Dessa rutter har upplevt en särskilt stark efterfrågan de senaste åren, driven av dynamiska ekonomiska och affärsmässiga trender, samt fritidsresor och demografisk tillväxt.

Som den första oberoende operatören av höghastighetståg i Frankrike, strävar Proxima efter att omforma reseupplevelsen för sina olika kundgrupper, svara på deras behov och ta hänsyn till förändringar i konsumentbeteende och livsstil. 

Antin: en ledande finansiell investerare

Proxima är helt finansierat av Antin Infrastructure Partners, ett Parisbaserat investeringsbolag som är en av världens ledande infrastrukturinvesterare med 31 miljarder euro i förvaltat kapital och stöds av ett konsortium av ledande franska och internationella banker.

Den första fasen av Proximas utveckling kommer att innebära investeringar på cirka en miljard euro, som kommer att användas för inköp och underhåll av rullande materiel, driftsättningskostnader och erforderligt rörelsekapital.

Alstom och Lisea: industriella partners i hjärtat av de franska regionerna

För flottan och dess underhåll har Proxima valt den franska tillverkaren Alstoms kunnande och har inlett exklusiva förhandlingar om en order på 12 Avelia Horizon-tåg (med möjlighet att köpa ytterligare tåg i framtiden).

Med mer kapacitet, en högre nivå av anpassning (både vad gäller komfort och design) och lägre energiförbrukning är Avelia Horizon Alstoms helt nya höghastighetstågmodell. Det första tåget är planerat att gå på banan för dynamiska tester i början av 2027.

Enkel, snabb och integrerad lösning

Proxima har också nått en överenskommelse med Lisea, koncessionshavaren av South Europe Atlantic High Speed ​​​​Line, för användning av Proxima och Alstom av den nya underhålls- och uppställningsdepån i Marcheprime, 20 kilometer söder om Bordeaux.

För Rachel Picard, generaldirektör och medgrundare av Proxima, "är sociala, klimatiska och territoriella frågor kärnan i vårt projekt.

- Vi vill hjälpa den franska allmänheten att resa mer med tåg genom att erbjuda dem en enkel, snabb och integrerad lösning i deras nya livsstil. Tack vare Antin kommer vi att ha alla resurser vi behöver för att genomföra detta spännande projekt till förmån för resenärerna.

Om Antin Infrastructure Partners

Antin Infrastructure Partners är ett ledande private equity-företag fokuserat på infrastruktur. Med över 31 miljarder euro i tillgångar under förvaltning över Flagship, Mid Cap och NextGen, fokuserar Antin på investeringar inom energi- och miljö-, digital-, transport- och social infrastruktursektorerna. Infrastrukturföretaget har kontor i Paris, London, New York, Singapore, Seoul och Luxemburg,

Källa: LOK-Report