Milstolpe för Norrbotniabanans tunnel

Beroende på väder, växtlighet och grundförutsättningar så går det att känna av markvibrationer eller luftstötsvågor på olika avstånd i närområdet. Foto: Trafikverket

Nu har Trafikverket sprängt första salvan i Norrbotniabanans tunnel genom Ersmarksberget. Tunneln är en viktig nyckel för att öppna för trafik på sträckan Umeå-Dåva.

– Det är en stor milstolpe och efterlängtat av många att vi nu kommit igång med tunneldrivningen, säger Erik Storvall, projektledare.

Sprängningsarbetet kommer pågå någon gång fram till sensommaren och hösten 2025. Därefter färdigställs betongarbeten, markarbeten och montering av dräner för att ta hand om inläckage. Totalt blir tunneln 1600 meter, och Trafikverket ska dessutom anlägga en 800 meter service- och räddningstunnel. 

– Fokus under det närmaste året kommer vara att driva tunneln genom hela Ersmarksberget. När vi är igång för fullt kommer det gå upp till nio salvor i veckan. Berget som sedan tas ut ur tunneln kommer vi att återbruka när vi bygger, förklarar Erik

En del av berget som sprängs loss kommer återanvändas inne i tunneln i form av bland annat förstärkningslager och frostsskyddslager. En del av materialet kommer också läggas på lager ute i Sävar, för att kunna använda detta när bygget längre norrut påbörjas.

– Transporterna kommer i första hand ske nattetid för att störa övrig trafik så lite som möjligt, säger Erik.

Källa: Trafikverket