Tågåkeriet i Bergslagen köper Inlandståget

Otto Nilsson Inlandsbanan AB och Lars Yngström Tågåkeriet i Bergslagen AB. Foto: Inlandsbanan

Styrelsen i Inlandsbanan AB (IBAB) har nyligen beslutat att sälja sitt dotterbolag, Inlandståget AB (Itåg), till Tågåkeriet i Bergslagen AB (Tågab). Aktieöverlåtelsen är planerad att ske den 1 september.

Synergieffekter och utvecklingsmöjligheter

Försäljningen av Inlandståget är ett strategiskt steg för att möjliggöra utveckling och expansion tillsammans med en större aktör. Tågab och Inlandståg kommer att dra nytta av varandras geografiska placeringar och optimera användningen av fordon och administration. Båda företagen har verkstadsrörelser, vilket öppnar för gemensam expansion inom detta område.

"Nya tider med nya utmaningar kräver förändringar, och jag är övertygad om att detta stärker vår närvaro på marknaden", säger Otto Nilsson, vd för Inlandsbanan AB.

Fortsatt verksamhet i Östersund

Inlandståg kommer att fortsätta sin verksamhet med lokal ledning i Östersund, med trafik på och omkring Inlandsbanan. Varumärket Inlandståg kommer att bibehållas.

"Vi är stolta över att Inlandsbanan AB och deras ägare, 19 kommuner, har bett oss att hjälpa till att utveckla trafiken på deras ”hemmaplan”, Inlandsbanan, och anslutande linjer. Vi ser fram emot ökad trafik tillsammans med nya medarbetare", säger Lars Yngström, vd i Tågab.

Tågab – en komplett järnvägsaktör

Tågab är ett kompletta järnvägsföretag med verksamhet inom gods- och persontrafik, verkstad och egna spår. Huvudorten är Kristinehamn, Inlandsbanans sydligaste punkt. Företaget har cirka 170 anställda. Inlandståg bedriver liknande verksamhet i mindre skala.

Persontrafiksfordonen som används på Inlandsbanan, men tidigare ägdes av Inlandståg, har överförts till moderbolaget och ingår inte i affären.