Liekkiloukku - en innovativ säkerhetslösning som släcker transformatorbränder inom 7 sekunder

Finskutvecklade Liekkiloukku, som är marknadens enda brandskyddsgaller som utvecklats för ett nordiskt klimat, säkerställer att oljebränder i transformatorer kvävs på mindre än sju sekunder. Liekkiloukku erbjuder ett helt nytt och innovativt sätt att snabbt släcka transformatorbränder som ökar säkerheten och minimerar risken för skador. Efter åtta års stadig tillväxt i Finland lanseras marknadsledaren Liekkiloukku våren 2024 i Sverige.

Liekkiloukku, som tillverkas av finska Fintekra Oy, är en unik brandskyddsanordning som först släpper igenom den brinnande vätskan och därefter kväver den. Liekkiloukku har genom sin innovativa design gjort succé på den finska marknaden och är numera marknadsledande. I Finland har Liekkiloukku redan levererat omkring över 160 brandsäkerhetsenheter runt om i hela landet. Nu riktar företaget blicken mot den svenska marknaden. Målsättningen är att erbjuda Sverige en ny nivå när det kommer till brandsäkerhet kring transformatorer.

Liekkiloukku består av en gallerlösning som installeras under en transformator i form av ett gallergolv. Vid en eventuell brand i transformator hindras brandens spridning genom att Liekkiloukku snabbt fångar upp branden eller den brinnande oljan från transformatorutrymme.

bild

Släcker transformatorbränder effektivt

Utvecklingen av Liekkiloukku började 2016 på ingenjörsbyrån Fintekra, som kontaktades av Fingrid, Finlands motsvarighet till Svenska Kraftnät. Fingrid behövde ersätta brandskyddslösningen på sina transformatorer med en modernare lösning som skulle tåla ett nordiskt klimat. Fintekra konstruerade en helt ny brandskyddslösning till Fingrid.

Liekkiloukkus gallerstruktur förhindrar att oljan flödar ut genom exempelvis ventilationsspringorna i transformatorbunkern och ut i naturen. Det är en betydande säkerhetsfaktor för miljön och brandsäkerheten. Liekkiloukku låter brinnande vätska passera och kväver elden i en transformator. Systemet kräver ingen separat mekanik eller kemikalier. Liekkiloukkustrukturen skapar därmed ogynnsamma förhållanden för en brand som involverar vätskor.

–Vid en oljebrand är snabba åtgärder ett måste för att minska brandens spridning. Skadorna påtransformatorn och dess omgivning kan bli omfattade om inte branden släcks omgående. Liekkiloukku är därmed en mycket god säkerhetsinvestering för tåginfrastrukturbolag, vindkraftsbolag andra aktörer som använder transformatorer i sin verksamhet, säger Pasi Heiskanen, specialist på Fintekra.

bild

Fördelar med att använda Liekkiloukku:

- Liekkiloukku är ett prisvärt sätt att öka arbets- och brandsäkerheten vid transformatorer och dess omgivning.

- Liekkiloukku ökar arbetssäkerheten genom att förhindra halkolyckor och olyckor orsakadeav läckage eller kyla.

- Liekkiloukku levereras som ett komplett installationspaket och är lätt att montera och jorda. Installationen är snabb och enkel på såväl befintliga som nya transformatorer och kräver inget avbrott i transformatoranvändningen.

- Liekkiloukku är en tredimensionell säkerhetslösning som kombinerar brandskydd med arbetsmiljöskydd samt miljöskydd. Produkten kan bland annat minska risken för halk- och snubbelolyckor på transformatorområdet.

- Liekkiloukku är miljövänligt och förebygger eventuella miljöfaror orsakade av läckor.

- Liekkiloukku kan bidra till en sänkt försäkringspremie. Fråga ert försäkringsbolag om Liekkiloukkus effekt på era försäkringsavgifter.

- Liekkiloukku anpassas till varje kunds transformatormiljö och optimeras för alla livscykelperspektiv gällande underhåll, service och återvinning.

Läs mer om Liekkiloukku HÄR!

bild