Hamnbanans sista av fyra etapper färdigställd

Foto: Berne Svensson

Arbetet med Hamnbanans järnvägsanläggning i Göteborg är klart i sin helhet, utan begränsningar i trafikeringen. Därmed är den fjärde och sista av Hamnbanans fyra etapper färdigställd.

Hamnbanan har nu genomgått den kapacitetsökning som var en av huvudmålen för detta och tidigare tre delprojekt. Detta inkluderar Marieholmsbron över älven, Kville bangård och sträckan från Pölsebo till Göteborgs hamn. Sedan arbetet inleddes 2013 har den slutliga inkopplingen av den färdiga anläggningen gjorts den 1 april – en viktig milstolpe för Hamnbanan som helhet.

Områden öster om Bratteråsberget

Med den färdiga järnvägsanläggningen på plats fortsätter nu arbetet med att forma och återställa de omgivande ytorna. I området öster om Bratteråsberget har projektet och Göteborgs Stad beslutat att behålla en grop som skulle schaktas inom kort. Här planerar staden att bygga flerbostadshus med källare. Trafikverket kommer att återfylla jordskärningen i den tidigare järnvägens sträckning, vilket kommer att underlätta stadsutvecklingen i området.

Säterigatan och den tidigare järnvägsbron

Området har blivit ljusare sedan bron togs bort, vilket ger förutsättningar för en trevligare entré till Krokängsparken. Det återstår dock en del arbete med att färdigställa området runt Säterigatan. En ny gång- och cykelväg längs Säterigatan ska byggas, växtlighet och tidigare träd ska återplanteras, och infarten till det nya klubbhuset ska ordnas. Detta kommer tillfälligt att påverka trafiken på Säterigatan, men i mindre omfattning än tidigare.

Ny miljö och entré i västra delen

I den västra delen färdigställs nu trappor och ramper över den nya tunneln. Utformningen blir en del av den västra entrén till Krokängsparken och följer den ursprungliga gestaltningsplanen.

Källa: Trafikverket