Milstolpe för uppgraderingen av Alstoms gångbryggor

Foto: Alstom

Aros Industripartner har framgångsrikt slutfört halvtidsuppgraderingen av gångbryggorna för Alstom X40-flottan, vilket förbättrar prestanda och säkerhet för dessa viktiga tågdelskomponenter.

Uppgraderingen inkluderar avancerade material och designförbättringar för att förlänga gångbryggornas livslängd, förbättra passagerarkomforten och minska underhållsbehoven. Denna milstolpe är en del av företagets pågående engagemang för att säkerställa pålitliga och effektiva järnvägstransportlösningar. De uppgraderade gångbryggorna erbjuder nu bättre motståndskraft mot slitage och miljöfaktorer.