Tidigare lovade brittiska järnvägsreformer lyser med sin frånvaro

Liverpool Station. Foto: Pixabay. Creative Commons Lic. Kredit: fietzfotos

Den brittiska regeringen har uppnått väldigt lite när det gäller reformer av landets järnvägar sex år efter att behovet av stora förändringar identifierades för att förbättra situationen för både passagerare och skattebetalare. Det konstaterar en inflytelserik parlamentarisk kommitté.

Ledamöter i den tvärpolitiska kommittén för offentliga räkenskaper (public accounts committee) anser att transportdepartementet inte har ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt passagerarnas eller skattebetalarnas behov.

Bristande prestanda och fortsatta förseningar och inställda avgångar

Detta sex år efter en misslyckad införande av nya tidtabeller som ledde till kaos på järnvägsnätet och en bred enighet om att djupgående förändringar behövdes.

Kommittén rapporterade att regeringen har identifierat vissa förändringar för att förbättra styrningen av Storbritanniens järnvägar, men att många av de föreslagna reformerna och de tillhörande fördelarna i stor utsträckning är satta på paus tills nästa parlament kan lagstifta.

Fortsatt dålig prestanda

- Trots att departementet är fullt medvetet om vad som är viktigt för passagerarna, har de inte levererat de grundläggande saker som betyder mest, står det i rapporten. Den pekar på att "dålig prestanda kvarstår över hela järnvägsnätet och lyfter fram att 13,7 procent av tågen var försenade och 3,8 procent var inställda under verksamhetsåret 2022-23.

Parlamentet upplöses på torsdag, efter att Rishi Sunak utlyste allmänna val till den 4 juli. Regeringen försöker nu skynda igenom sista delen av lagstiftningen innan ledamöterna förlorar sina mandat. Parlamentskommittéerna försöker också avsluta sitt arbete innan de upplöses.

Den offentliga räkenskapskommittén betonade att det återstår mycket arbete för att förverkliga en del av ambitionerna med de reformer som planeras för järnvägarna under Boris Johnsons ledning.

Den tidigare premiärministern tillkännagav planer 2021 för att genomföra förändringar som skulle leda till snabba förbättringar på Storbritanniens järnvägar, inklusive ett centralt löfte om att etablera Great British Railways (GBR), en "styrande instans" för att övervaka nätverket.

Uteblivna besparingar

Great British Railways har ännu inte upprättats, trots att den ursprungliga planerade starten var i mars 2024. Detta har försenat potentiella besparingar på upp till 1,5 miljarder pund per år. Regeringen har fortfarande inte kommit överens om grundläggande frågor som GBR:s oberoende eller hur man skulle samarbeta med kommersiella operatörer och hur taxor skulle sättas.

Oppositionspartiet Labour har också åtagit sig att upprätta GBR om de, som opinionsmätningarna indikerar, leder nästa regering. Kommittén menar dock att det inte har funnits tillräckligt fokus på kortsiktiga förbättringar som inte kräver lagstiftning.

- Vi är inte övertygade om att departementet har ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt de förändringar som kan göras nu för att förbättra situationen för passagerare och skattebetalare, står det i rapporten.

- Det finns ingen verklig känsla av brådska i de föreslagna förbättringarna som skulle kunna genomföras innan GBR är på plats.

En talesperson från kampanjen för bättre transporter (Campaign for Better Transport) påpekade att "järnvägsreformen tar alldeles för lång tid och lämnar passagerarna att bära bördan av ett system som för närvarande inte är ändamålsenligt. Regeringen måste genomföra de mycket behövda reformerna som prioriterar passagerare och investera i att skapa en ekonomiskt stabil järnväg som gynnar hela ekonomin som en brådskande fråga."

Rapporten kritiserade också situationen för funktionshindrade användare eller andra med särskilda åtkomstbehov. Brittiska Transportdepartementet avböjde att kommentera före valet.

Källa: Rail News