Två järnvägsövergångar byggs bort i centrala Uppsala

S:t Persgatan. Illustration: Uppsala kommun

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten ska två järnvägsövergångar ersättas med tunnlar och broar i centrala Uppsala. Trafikverket planerar att bygga två nya planskilda järnvägsövergångar, vilket innebär att väg och järnväg separeras, för att ersätta de befintliga övergångarna med bommar.

Byggnationen av de nya övergångarna, där S:t Persgatan och S:t Olofsgatan kommer att gå som tunnlar under järnvägen, inleds direkt efter sommaren. Målet är att allt ska vara klart år 2027. Denna förändring kommer att förbättra säkerheten och framkomligheten för gående, cyklister och bilister genom att de inte längre behöver korsa järnvägsspåren.

– När allt är klart kommer det bli en stor förbättring för många som idag behöver ta sig över järnvägen i centrala Uppsala. Med de nya passagerna eliminerar vi risken att någon ska kollidera med ett tåg och väntan vid bommarna är snart ett minne blott, säger Charlii Enström, Trafikverkets projektledare.

I centrala Uppsala är både S:t Olofsgatan och S:t Persgatan mycket trafikerade, med både gång- och cykeltrafik samt biltrafik. Tågtrafiken är intensiv, och järnvägsbommarna är ofta nere, särskilt under morgonrusningen då de är nedfällda 40 procent av tiden.

Ett nytt vändspår för tåg planeras att byggas i Uppsala för att öka tågtrafiken genom staden. Det kommer att konstrueras parallellt med de befintliga järnvägsspåren och finansieras av både Trafikverket och Uppsala kommun.

2024

  • Etablering (september)
  • - Parkering på södra Österplan stängs
  • Gatuarbeten (september/oktober)
  • Trädfällning
  • Ledningsomläggningar
  • Vecka 50 stängs järnvägskorsningarna S:t Olofsgatan och S:t Persgatan.

2025

  • Markförstärkning
  • Byggnation av nya spår
  • Byggnation av nya broar för S:t Olofsgatan och S:t Persgatan
  • Ledningsarbeten

Tågtrafiken går med begränsad kapacitet hela 2025.

b
 S:t Olofsgatan. Illustration: Uppsala kommun

Källa: Trafikverket