Kalifornien tar nästa steg i höghastighetsprojektet

Kaliforniens höghastighetsbana tar form. Infrastrukturen är på plats men på många platser saknas rälsen ännu. Foto: California High-Speed Rail Authority

Kaliforniens höghastighetsjärnvägsmyndighet (California High-Speed Rail Authority) har publicerat det slutliga miljödokumentet för ett över 48 kilometer långt segment i södra Kalifornien. Detta banar väg för byggandet av höghastighetslinjen från San Francisco till centrala Los Angeles.

Detta dokument markerar en viktig milstolpe efter över ett decennium av arbete. Det förbereder för att myndighetens styrelse ska granska godkännandet nästa månad.

En viktig milstolpe

Dokumentet är det sista stora miljödokumentet som behövs för att knyta samman San Francisco med Los Angeles centrum. Styrelsen förväntas granska dokumentet på ett möte den 26 och 27 juni.

Detta projekt är resultatet av flera års analyser och samarbeten med intressenter för att skapa en höghastighetsförbindelse mellan Kaliforniens två största metropoler. Vid styrelsens godkännande kommer projektet att erhålla miljögodkännande för 745 kilometer av fas 1-systemet mellan San Francisco och Los Angeles.

Med en hastighet på upp till 354 km/h kommer detta segment att koppla samman Antelope Valley med San Fernando Valley på en cirka 17 minuters tågresa, vilket är mer än dubbelt så snabbt som en bilresa. Segmentet Palmdale till Burbank kommer att binda samman två viktiga befolkningscentra i Los Angeles County genom att länka de framtida multimodala knutpunkterna i Palmdale och Burbank. Segmentet inkluderar cirka 48 kilometer tunnlar, varav 45 kilometer går genom berg.

Detaljer om miljödokumentet

Det slutliga miljödokumentet (Environmental Impact Report/Environmental Impact Statement, EIR/EIS) analyserar alla sex byggalternativ och ett alternativ utan projekt. Den föredragna alternativet är SR14A-alternativet, som löper längs State Route 14 och är cirka 61 kilometer långt. Detta alternativ innebär ett korsningsfritt höghastighetstågnät. Tågen skulle gå under jorden genom samhället Acton och stora delar av Angeles National Forest och San Gabriel Mountains National Monument. Tunnelbygget genom dessa regioner minimerar påverkan på samhällen och miljöresurser i området.

Myndigheten fungerar som ansvarig myndighet enligt California Environmental Quality Act (CEQA) och National Environmental Policy Act (NEPA). EIR/EIS-utkastet var tillgängligt för offentlig granskning och kommentar från början av september till början av december 2022. Myndigheten har beaktat alla väsentliga kommentarer som inkommit under den offentliga granskningsperioden, och svaren på kommentarerna dokumenteras i det slutliga EIR/EIS. Dokumentet innehåller:

  • En analys av alternativen, inklusive påverkan och konsekvenser.
  • Föreslagna åtgärder för att minska miljöpåverkan.
  • Offentliga kommentarer till utkastet EIR/EIS och svar på dessa.
  • Revideringar av EIR/EIS-utkastet som svar på kommentarer.

Under förutsättning att styrelsen godkänner det, kan myndigheten börja förbereda detta segment för byggnation så snart finansiering finns tillgänglig. Det enda som återstår för att miljögodkänna hela fas 1-systemet på 794 kilometer är segmentet från Los Angeles till Anaheim, vilket myndigheten förväntar sig att slutföra nästa år.

Källa: California High-Speed Rail Authority