Tornedalsrådet: utveckla trafikförbindelserna med djärva beslut

Riksväg 21 i finska Lappland. Foto: Wikimedia Commons

På Tornedalsrådets årsmöte nyligen uppmanar rådet regeringarna i Finland, Sverige och Norge att uppmärksamma Tornedalens betydelse för försörjningssäkerhet, grön omställning, gruvindustri samt Nato-samarbete och militär rörlighet.

Nyligen undertecknade ministrarna från Finland, Norge och Sverige i Narvik ett uttalande om att förbättra trafiksystemet för att främja gränsöverskridande projekt. Detta understryker Tornedalens betydelse och stöder målen för regionens kommuner.

Järnvägsförbindelse Svappavaara - Sodankylä

Enligt Finlands kommunikationsminister Lulu Ranne är det viktigt att stärka öst-västliga trafikförbindelser, inklusive järnvägsförbindelser, samt förbättra riksväg 21 / E8 mellan Torneå och Tromsö. Starten av gränsöverskridande persontågtrafik mellan Finland och Sverige via Haparanda och Torneå är möjlig redan i år. Lapplands förbund och Region Norrbotten betonar vikten av en järnvägsförbindelse mellan Svappavaara-Pajala-Kolari-Kittilä-Sodankylä för att förbättra kommunikationer för civilbefolkning, näringsliv och försvar. Årsmötet föreslår omedelbart utredningsarbete för denna bana och påpekar behovet av att stärka kapaciteten på Malmbanan / Ofotenbanan mellan Kiruna och Narvik.

b
Vassijaure. Foto: David Gubler/Wikimedia Commons

Upprusta Riksväg 21 och järnvägsförbindelse Kolari - Skibotn

Den TEN-T klassade riksvägen 21 / E8, som är avgörande för försörjningssäkerhet, bör upprustas omedelbart på grund av det förändrade geopolitiska läget. Utredningar om Nordnorgebanan pågår, och det är viktigt att undersöka möjligheten av en järnväg mellan Kolari och Skibotn, som skulle förbinda Norge och Finland. Regionen har en ökande roll inom gruvindustrin, besöksnäringen, skogsindustrin, sjömaten samt den gröna omställningen med vindkraftsparker.

Garanti för hållbar utveckling i området

För att stödja dessa investeringar behövs ökad arbetskraft och en fungerande infrastruktur. Årsmötet anser det viktigt att regeringar förbereder sig för framtida behov och undersöker en järnvägsförbindelse mellan Norge och Finland, särskilt med tanke på försörjningsberedskap och säkerhet. Bristande järnvägsförbindelser och dåliga vägar utgör hinder för regionens utveckling. Tornedalen är en knutpunkt för gränsöverskridande trafik, och Nordiska ministerrådet vill främja rörligheten i området. Bra trafikförbindelser är avgörande för hållbar utveckling i regionen med dess långa avstånd, poängterar Tornedalsrådet.

b
Tornedalsrådets ledamöter från Sverige, Norge och Finland deltog på rådets årsmöte, Ylläs. Foto: Tornedalsrådet

Källa: Tornedalsrådet