Railway Metrics and Dynamics sammanfattar bolagets Q1

2024 förväntas fortsätta i högt tempo. Foto: Arkivbild

Railway Metrics and Dynamics har släppt sin delårsrapport för januari-mars 2024. Rapporten belyser framgångar såsom patentvärdering, deltagande i Business Swedens Catalyst-program, flertalet leveranser och tester, samt en order för ett "Proof of Concept" till Brasilien.

Den berör även regeringsfrågor angående järnvägens omvandling, där bolaget aktivt deltar, samt säkerhetsfrågor, särskilt kring personalens välbefinnande vid växling, där bolagets kameralösning kan spela en viktig roll.

–  Våra strategiska mål ligger i linje med planen, med marknadstrender som överensstämmer med våra prognoser. Vi är nöjda med framstegen och fortsätter fokusera på att leverera värde till våra intressenter, kommenterar Jan Lindqvist, VD.

Under perioden 1 januari - 31 mars 2024 redovisade bolaget följande ekonomiska resultat:

 • Nettoomsättningen var 760 Tkr, jämfört med 1 760 Tkr föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) var -1 673 Tkr, jämfört med 857 Tkr föregående år.
 • EBITDA var -1 673 Tkr, jämfört med 881 Tkr föregående år.
 • Resultat per aktie var -0,09 kr, jämfört med 0,05 kr föregående år.
 • Aktivering av kostnader uppgick till 3 428 Tkr, jämfört med 1 577 Tkr föregående år.

Väsentliga händelser under rapportperioden inkluderade:

 • Utnyttjande av 92,65% av teckningsoptioner av serie T02.
 • RMD valdes till Business Swedens tillväxtprogram Catalyst.
 • Första leveransen av nya PMU:er.
 • VÄTE Rail köpte två kameror för provkörning.
 • Leverans och fakturering av tre "tollgates" i MAJ-projektet med Trafikverket.

Efter periodens slut har följande händelser ägt rum:

 • Listbyte från Spotlight Stock Market till Nordic Growth Market.
 • Expansion till Sydamerika.
 • Extra finansiering på 1 miljon kronor från Trafikverket för fortsatt utveckling av AI och maskininlärning.
 • Green Cargos MB-lok utrustades med RMDs infrastruktursensorer.
 • Alla lok i Sverige utrustades med backkamera av TX Logistik.

Bolaget har även fått sin patentportfolio värderad till 20 miljoner euro av AWA Patent. Bolagets styrelse beslutade att skriva upp sina immateriella tillgångar till 65% av patentens värde inklusive befintliga tillgångar i redovisningen, med tanke på förväntad omsättning och värdegenerering.