VR Gruppens kvartalsrapport: Svårigheter präglade första kvartalet 2024

VR:s Ice-tåg på väg i vinterlandskap. Foto: VR

VR Gruppen, Finlands statliga järnvägsbolag, rapporterar en utmanande start på 2024 med påverkan på verksamhetens resultat till följd av bland annat långvariga strejker, tekniska problem i fordonsflottan och högre kostnader orsakade av en ovanligt lång period av frostiga temperaturer och betydande spårsammanbrott.

VR Gruppens nettoomsättning under det första kvartalet uppgick till 290,9 miljoner euro, en minskning med 4 procent jämfört med samma period föregående år då omsättningen var 302,9 miljoner euro. Driftresultatet före räntor och skatter (EBIT) var -15 miljoner euro, en signifikant försämring från föregående års 2,8 miljoner euro.

Ökade resenärsantal trots utmaningar

Antalet resenärer på långdistansresor ökade med 2 procent till 3,5 miljoner resor, trots att verksamheten drabbades av flera driftsstörningar, inklusive en två dagar lång totalstopp i passagerartrafiken och en 23 dagar lång störning i logistiktransporterna på grund av politiska strejker. Dessa strejker och tekniska problem med flottan ledde till att cirka 40 procent av långdistansflottan påverkades.

Påverkan på gods- och stadstrafiken

Godstransportvolymerna minskade med 19,6 procent till 4,7 miljoner ton. Stadstrafiken såg dock en ökning i intäkter jämfört med föregående år, men de exceptionella väderförhållandena under kvartalet bromsade intäktsökningen och bidrog till ökade kostnader.

Framtid och strategier

VR Gruppen fortsätter att genomföra sin strategi för att förbättra konkurrenskraften och verksamhetens lönsamhet. Bolaget söker tillväxt även utanför sina traditionella marknader, vilket illustreras av förvärvet av långdistansverksamheten hos MTR Express i Sverige.

Förväntningar framöver

VR Gruppen förutser att det justerade driftresultatet för 2024 kommer att förbättras jämfört med 2023. Trots minskade volymer i godstransporterna på grund av en svagare ekonomi i Finlands tunga industri förväntas persontrafiken fortsätta att öka.

Trots de många utmaningarna under årets första månader, inklusive signifikanta tekniska problem och strejker som starkt påverkat verksamheten, ser VR Gruppen möjligheter att fortsätta växa och förbättra kundupplevelsen samtidigt som man hanterar driftskostnader effektivt. Bolaget fortsätter att investera i att förbättra infrastrukturen och tjänsterna för att stödja en hållbar och effektiv järnvägstrafik i Finland.

Källa: VR