Gula linjens arbetstunnel föreslås vid Lindhagensplan

Drottningholmsvägen i Stockholm 2009, ombyggnad vid Lindhagensplan, nytt tunnelavsnitt. Foto: Holger.Ellgaard/Wikimedia Commons

Det nya samrådet för tunnelbanans gula linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö har inletts. Efter att ha noggrant vägt in synpunkter, utredningar och undersökningar har Förvaltning för utbyggd tunnelbana beslutat att fortsätta med ett specifikt alternativ för den planerade arbetstunneln på Kungsholmen.

Två alternativ har utretts, Lindhagensplan där det i nuläget ligger en bensinmack, samt en slänt vid Rålambshovsleden, i utkanten av Rålambshovsparken. Efter noggrann övervägning har man fastställt att Lindhagensplan är den mest lämpliga platsen för att placera arbetstunneln.

– Arbetstunneln får stor påverkan på närmiljön oavsett var den hamnar, men förvaltningen gör bedömningen att påverkan blir mindre vid Lindhagensplan än vid Rålambshovsparken. Det känns tryggt och bra att med säkerhet kunna säga att Lindhagensplan är det bättre alternativet, säger trafikregionråd Anton Fendert

– Det här samrådet är en viktig förutsättning för att få till tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Båda alternativen till arbetstunnel har fördelar och nackdelar, men jag tycker det är både klokt och rimligt att förvaltningen nu föreslår alternativet Lindhagensplan, säger Jens Sjöström , 1:e vice ordförande Trafiknämnden.

Processen följer lagen om byggande av järnväg, som kräver en helhetsbedömning av projektets påverkan på natur, kultur och sociala värden, samtidigt som man beaktar byggteknisk och ekonomisk genomförbarhet. Förvaltningen noterar att färre boende kommer att påverkas av störningar under byggtiden vid Lindhagensplan. Man framhåller även att genom anpassade byggmetoder och erfarenhet av att arbeta nära känsliga verksamheter kan man hantera närheten till sjukhus och skolor, trots att byggprocessen kommer att påverka dem.

– Det är oundvikligt att många påverkas när tunnelbanan byggs ut, men jag är glad att vi har landat ett förslag på placering av arbetstunnel vid Lindhagensplan. Jag har respekt för att ett sånt här projekt är komplext och därför behöver olika lösningar utvärderas och synpunkter beaktas under processens gång, säger Michaela Haga gruppledare i Trafiknämnden.

Förvaltningen föreslår den utformning som visas upp under samrådet. Efter samrådet sammanställs alla synpunkter från både allmänhet och remissinstanser. Nästa steg innan planerna skickas för fastställelse är granskning som preliminärt sker kvartal 1, 2025.