Siemens Mobility utökar med digitalt servicecenter för tåg i Dortmund

Siemens Mobility’s digitala depå-anläggning i Dortmund. Foto: Siemens Mobility

Siemens Mobility satsar cirka 150 miljoner euro på att utvidga sitt digitala servicecenter för tåg i Dortmund, Tyskland. Investeringen syftar till att möta den ökande efterfrågan på järnvägstjänster genom en avsevärd expansion av depån i Dortmund-Eving, som kommer att växa från 70 000 m² till 157 550 m².

Byggnationen av en ny servicehall om 12 300 m² inkluderar lagerutrymmen, kontor och verkstäder. Den nya anläggningen beräknas kunna underhålla tåg upp till 400 meter långa. Byggstarten är planerad till 2024 och anläggningen väntas stå klar 2026.

Högteknologisk underhållstjänst

"Våra kunder behöver den bästa servicen för att kunna sätta fler tåg i trafik och säkerställa deras maximala tillgänglighet. Vårt digitala servicecenter i Dortmund är ett av Europas mest moderna järnvägsservicecenter," säger Michael Peter, VD för Siemens Mobility. Anläggningen använder sig av innovativa Siemens-teknologier såsom AI-baserat underhåll med Railigent X, 3D-utskrifter och högautomatiserade tjänster för att maximera effektiviteten.

Expansion skapar jobb och möjligheter

Expansionen av depån kommer inte bara att möjliggöra service för fler typer av fordon och tåg samt fler kunder i framtiden, utan även skapa högkvalificerade jobb i regionen och ytterligare stärka Siemens tjänstenätverk i Europa. När den nya anläggningen öppnar kommer den att ha upp till 250 anställda.

Digital styrning av underhållsprocesser

Allt underhåll vid Dortmunddepån kan styras digitalt för att optimera verksamheten och uppnå hundra procent systemtillgänglighet. Detta innebär att medarbetare får arbetsorder och all information om underhåll och reparationer direkt till sina surfplattor.

Railigent X, Siemens digitala plattform, tar kontinuerligt emot sensordata från tågen, vilket automatiskt bearbetas. Ett höghastighetståg kan generera upp till 30 GB data varje månad. Railigent X använder sedan AI-algoritmer för att bearbeta denna data, förutspå fel och erbjuda proaktiva underhållsförslag.

150 miljoner euro investeras i framtidsinriktad tågservice

Anläggningen är också utrustad med toppmoderna inspektions- och underhållsutrustningar. Detta inkluderar en utomhustvättanläggning, en undergolvssvarv, ett hjuluppsättning diagnostiksystem och en höghastighets-3D-skrivare för snabb produktion på plats av plastreservdelar.

Framöver planerar företaget att övergå från manuella till helt automatiserade visuella inspektioner för att ytterligare höja underhållsproduktiviteten. Denna metod skulle utnyttja tekniker som datorseende, artificiell intelligens och digitala tvillingar.

Källa: Siemens Mobility