Vossloh Rolling Stock levererar nya hållbara lok till Polo Mercitalias rangeringstjänst

Vossloh´s nya DE18-rangeringslok. Foto: MercaItalia

Polo Mercitalia Shunting & Terminal, en del av FS Italiane-gruppens logistikgren Polo Logistica, breddar sin fordonsflotta med inköp av åtta nya lokomotiv avsedda för rangeringstjänster och som räddningståg längs järnvägssträckorna.

De nya lokomotiven av modellen DE 18, tillverkade av Vossloh Rolling Stock, används redan av Rete Ferroviaria Italiana, moderbolaget inom FS-gruppens infrastrukturavdelning, för rangering på färjor i Messinasundet samt för infrastrukturarbeten i Neapel och Turin.

Investering i hållbarhet och modernisering

Inköpet av de nya lokomotiven ingår i Polo Logisticas investeringsplan, som syftar till att modernisera och förnya fordonsparken med särskild hänsyn till hållbarhet och miljöskydd. Lokomotiven DE 18 är utformade för att minska utsläpp och bränsleförbrukning samt att kraftigt reducera CO2-utsläppen med upp till 95 procent när de drivs med regenerativa bränslen som HVO och framtida PtX-bränslen.

De 17 meter långa, 4 meter höga och 3 meter breda lokomotiven är utrustade med system för prestandaoptimering efter behov, vilket möjliggör effektiv användning även på icke-elektrifierade sträckor.

Tekniska specifikationer och flexibilitet

Alla lokomotiv är utrustade med de teknologiska systemen ETCS, SCMT och SSC, vilka är anpassade för alla italienska banor och ger operatörerna maximal flexibilitet. Lokomotiven Yasmina, Alessia, Barbara, Franca och Sylvana kommer att användas i Messinasundet, medan Arya, Nadia och Lucia är avsedda för underhållsuppgifter.

Vossloh Rolling Stock betonar att dessa lokomotiv är en del av en bredare satsning på hållbara transportlösningar i Europa, där järnvägen spelar en central roll för att minska transportsektorns miljöpåverkan. Med dessa nya tillskott hoppas Mercitalia Shunting & Terminal och Polo Logistica bidra till en mer hållbar framtid för järnvägstransporter.

Källa: LOK-Report