Nytt stormflodsskydd ska säkra Öresundsförbindelsen

Ännu ett skydd mot stormflod har byggts för att skydda Öresundsförbindelsen. Foto: Øresundsbron

Ett ytterligare skydd mot stormflod har uppförts för att säkra Öresundsförbindelsen. Vid hot om översvämning av järnvägen vid Öresundstunneln på Amager kan Øresundsbron nu sätta in ett mobilt och specialdesignat skydd mot stormflod.

– Vårt mål är att fördubbla brons livslängd till minst 200 år. För att lyckas med det behövs bland annat lösningar som skyddar oss mot klimatförändringarnas effekter såsom stormfloder, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.

b
Ett mobilt skydd mot stormflod kan aktiveras på järnvägen till och från Öresundstunneln. Foto: Øresundsbron
b
Projektet har varit komplicerat och utmanande på grund av järnvägssäkerheten och det tekniska för att säkra en tät lösning runt spåret. Foto: Øresundsbron

Øresundsbrons stormflodsprogram startade 2019 och har sedan dess inkluderat byggandet av en 900 meter lång skyddsvall vid tunnelmynningen på Amager och flera åtgärder på Peberholm. Parallellt har ett komplicerat arbete pågått för att utveckla ett mobilt skydd för järnvägen och Öresundstunneln. Skyddet är installerat nära Köpenhamns flygplats och finansierades av Øresundsbro Konsortiet i samarbete med flera partnerföretag.

– Så vitt vi vet är detta den första etablerade lösningen för skydd mot stormflod på tvärs över järnvägsspår i Skandinavien. Øresundsbron har i partnerskap med våra leverantörer tagit fram den för vår anläggning, men det bör kunna användas på fler ställen som komplement till permanenta skydd, säger Christian Tolstrup, projektledare på Øresundsbron

Fyra år efter projektets start har nu skyddet invigts och etableringskostnaden uppgår till 7 miljoner DKK.

– Projektet har varit otroligt komplicerat och utmanande. Framför allt på grund av järnvägssäkerheten som är väldigt viktig, men också det tekniska för att säkra en tät lösning runt spåret, säger Christian Tolstrup.

Fakta: Øresundsbrons stormflodsprogram

  • 60 miljoner DKK i Øresundsbrons investeringsbudget har avsatts för stormflodssäkring av Öresundsförbindelsen fram till 2025.
  • Framtidsprognoser för stormfloder i Öresund har ändrats markant sedan Öresundsförbindelsen byggdes, vilket resulterat i att Øresundsbro Konsortiet har ett stormflodsprogram med syfte att höja skyddet mot stigande havsnivåer.
  • Målsättningen är att Öresundsförbindelsen ska skyddas mot stormflod motsvararande en så kallad 10 000-årshändelse.
  • Flera projekt ingår i stormflodsprogrammet. Hittills har det byggts en 900 meter lång skyddsvall vid tunnelmynningen på Amager samt byggs skydd mot stormflod på Peberholm.

b
Det mobila skyddet kan snabbt monteras på spåren och hålla tillbaka stora vattenmängder. Foto: Øresundsbron
b
Den täta förslutning runt spåren. Foto: Øresundsbron Foto: Øresundsbron
b
Skyddet av järnvägen har etablerats på Amager i närheten av Köpenhamns flygplats. Foto: Øresundsbron