Inställda spårvagnar och längre restider i sommar

I sommar påverkas bland annat trafiken över Hisingsbron av underhållsarbeten. Fotograf: Eddie Löthman.

Under perioden från den 9 juni till den 2 september kommer spårvagnstrafiken i Göteborg att påverkas av underhållsarbeten i olika faser. Resenärer uppmanas av Västtrafik att förvänta sig ökade restider under denna tid.

Under sommaren kommer spårvagnstrafiken att ersättas med buss på vissa sträckor, medan spårvagnarna på andra sträckor kommer att köra alternativa vägar. Trafiken över Hisingsbron och linjer som passerar genom Brunnsparken kommer bland annat att påverkas. Några linjer kör från nya hållplatslägen och för några linjer är hållplatsen helt indragen. 

Spårvagnstrafikanter som ska resa till eller från Angered, Beväringsgatan, Hisingsbron, Brunnsparken, Grönsakstorget och Elisedal/Liseberg södra kommer att påverkas mellan 9 juni och 19 augusti.

Trafiken kommer även att påverkas av olika evenemang som sker i sommar.

Källa: Västtrafik