Bytet av Stambanans växlar i övre Norrland framflyttad till 2025

Byske nära Myrheden. Den gamla bron från Jörn till Långträsk. Foto: Wikimedia Commons

Det försenade upprustningsprojektet omfattar tre driftplatser längs Stambanan genom övre Norrland och totalt ska 6 spårväxlar bytas ut. Trafikverket skjuter nu upp projektet till 2025.

Förutom växelbyte innefattar projektet förlängning av spåren vid Träskholm samt omplacering av växlar för att möjliggöra möten mellan längre tåg på driftplatsen. Berörda driftplatser är Träskholm, Myrheden och Älvsbyn.

Syftet med bytena är att de befintliga växlarna har nått slutet av sin tekniska livslängd och inte längre uppfyller dagens krav. De nya växlarna kommer att vara mer robusta och driftsäkrare, med förbättrad tillgång till reservdelar.

Tidsplanen för projektet innebär en planerad byggstart under våren/sommaren 2025, med förväntad slutförande troligtvis under hösten 2025.

Källa: Trafikverket