ÖBB presenterar ny räddningstågflotta

ÖBB har gett Stadler uppdraget att tillverka dessa 18 emissionsfria fordon till ett värde av cirka 230 miljoner euro. Den nya flottan är avsedd att täcka ett brett spektrum av potentiella insatser inom ÖBB, med en snabb och miljövänlig elektrisk hybridmotor. Foto: Stadler Rail

Österrikiska företaget ÖBB-Infrastruktur AG har nyligen lanserat den första av 18 nya servicetåg i Österrike, vilket innebär ett avsevärt tekniskt steg framåt inom räddnings- och underhållsarbeten.

Varje fordon har kapacitet att evakuera över 300 personer. Det första insatsområdet för dessa nya servicejets blir Koralmbanan, inklusive den 33 kilometer långa Koralmtunneln, där de gradvis kommer att stationeras längs hela ÖBB-Infrastruktur AG:s nätverk.

Flexibla användningsområden

Dessa fordon är utrustade för många olika typer av uppdrag. De kan hantera bränder och räddningsinsatser, men har även tillräckligt med kraft för att bogsera tåg upp till 2,000 ton även utan ström från kontaktledningen, eller förse ett trasigt tåg med elektricitet. Förutom räddnings- och brandbekämpningsuppdrag är servicejetsen även avsedda för dagligt underhåll.

Hållbar hybridteknik

Tågen kan köra i båda riktningarna med en hastighet på upp till 160 km/h. Detta görs möjligt dels genom deras design som genomgående betretbara tågset, vilket underlättar snabba förändringar av körriktning. Å andra sidan använder ÖBB en innovativ drivteknik. Tågen har en elektrisk hybridmotor som kan dra nytta av tre energikällor: de kan använda elektricitet från kontaktledningen och därigenom generera 4,000 hästkrafter, en kraftfull batterienhet på 280 kWh, eller två dieselmotorer som tillsammans ger 1,060 hästkrafter.

Effektivare och mer mångsidiga

Johann Pluy, styrelseordförande för ÖBB-Infrastruktur AG, betonar att de nya fordonen tillåter snabbare insatser och täcker ett bredare användningsområde. "Det nya konceptet möjliggör en minskning från 21 till 18 fordon vilket underlättar utbildning av personal och minskar underhållskostnader," säger han.

Modern brandbekämpningsutrustning

För brandbekämpning finns två olika brandsläckningssystem: ett högtryckssystem som skapar fin dimma för att kyla tunnlar eller skydda vägrenar under färd, och ett traditionellt system för konventionell brandbekämpning. Tåget är utrustat med 40 000 liter vatten och 1 200 liter skummedel för brandsläckning, som kan distribueras genom hög- och lågtryckssprutor på tågets ändar.

Förberedd för framtida utmaningar

Dessa tåg, som även är utrustade med kraftfulla strålkastare och värmekameror för sök- och räddningsinsatser, representerar en ny generation inom räddningsfordon som är redo att möta framtida utmaningar inom järnvägsindustrin. ÖBBs nya flotta markerar ett steg framåt i att erbjuda snabb och effektiv hjälp vid olyckor och underhållsarbeten längs Österrikes järnvägsnät.

Källa: LOK-Report