Veidekke tilldelas kontraktet av Västlänkens bergstunnel i Otterhällan-projektet

Delprojekt Otterhällan består av en bergtunneldel mellan delprojekt Rosenlund och delprojekt Stora Hamnkanalen. Foto: Trafikverket

Den 14 maj tilldelades Veidekke ett kontrakt för Västlänkens delsträcka Haga, närmare bestämt för entreprenaden av området Otterhällan i centrala Göteborg. 

– Vi har varit djupt engagerade i upphandlingsprocessen. Det är roligt att nu tilldela den andra av de fem entreprenaderna som krävs för att slutföra etappen Haga. Det är en betydande milstolpe och vi ser fram emot ett framgångsrikt färdigställande av projektet, säger Helena Thysell Persson, projektledare på Trafikverket.

Sammanfattningsvis handlar den andra av de fem entreprenaderna i Haga om Otterhällan. Otterhällan-projektet omfattar en bergtunneldel som sträcker sig mellan Rosenlund och Stora Hamnkanalen. Entreprenaden täcker en sträcka på cirka 500 meter från Rosenlundsplatsen till Hamnkanalen och inkluderar en dubbelspårstunnel samt två servicetunnlar i berg. Genom detta projekt kommer Västlänken att korsa flera underjordiska strukturer, såsom Götatunneln, garage och skyddsrum, och bygga två betongbroar.

Varför delas Haga-segmentet upp i flera entreprenader?

Under 2024 kommer Trafikverket fortsätta att upphandla entreprenader för Haga-segmentet av Västlänken. Beslutet att gå från en totalentreprenad till fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad har tagits för att Haga-sträckan består av både berg och jord/lera. Genom att dela upp och fokusera på olika delar av sträckan ser man en möjlighet att öka intresset på marknaden.

Källa: Trafikverket