Oslo förstärker kollektivtrafiken med nya tunnelbanetåg från Spanien

Nya tunnelbanetåg för Oslo. Illustration: Sporveien, kredit: Lören

I takt med ökande passagerarantal planerar Oslo att utöka sin tunnelbanevagnpark med moderna tåg anpassade för nordiska förhållanden. Beställningen är lagd hos den spanska tillverkaren CAF och omfattar en första leverans av 20 tågsätt med option på ytterligare 90.

Oslos T-bane, som är Norges enda tunnelbanesystem, sträcker sig över ett 86 kilometer långt nätverk med sex linjer, varav många delar är ovan jord. Systemet används flitigt och transporterade 112 miljoner passagerare under 2023. Med en förväntad ökning till 150 miljoner passagerare årligen fram till 2030, står det klart att kapaciteten måste ökas.

Därför har Sporveien, företaget bakom T-banen, lagt en order på nya tåg hos CAF. Den nya tågserien M4000 är anpassad för det krävande nordiska klimatet och leveranserna är beräknade mellan 2027 och 2030 till en kostnad av 150 miljoner euro.

Tekniska förbättringar för ökad effektivitet

De nya tågen är designade för att underlätta snabb på- och avstigning genom 1,4 meter breda dubbeldörrar på varje vagnssida. För att stödja den aktiva livsstilen hos många norrmän är vagnarna utrustade med rymliga förvaringsutrymmen för bland annat skidor och cyklar, som även kan nyttjas av rullstolsburna och barnfamiljer. Digitala skärmar håller passagerarna uppdaterade med realtidsinformation.

Tågens dörrsystem använder grönt och rött diodenljus för att signalera om dörrarna är öppna eller stängda. För att säkerställa driftsäkerhet är tågen utrustade med avancerade övervakningssystem för att snabbt kunna identifiera och åtgärda fel. Dessutom är tågen utrustade med batterier som gör det möjligt att nå nästa station vid strömavbrott eller flytta tåget inom depån utan extern strömkälla. De nya tågen förbereds även för helt automatiserad drift.

Utmaningar och tidigare erfarenheter med CAF

Detta är den tredje stora beställningen som Oslo lägger hos CAF. Tidigare har staden beställt 183 elektriska ledarbussar, vilka under den gångna vintern drabbades av problem med batterierna i den stränga kylan. Även leveransen av 87 spårvagnar av modellen Urbos 100 har försenats flera år på grund av komponentbrist, vilket påverkat produktionstakten hos CAF.

Oslo stads beslut att fortsätta samarbeta med CAF trots tidigare utmaningar visar på en vilja att anpassa och förbättra kollektivtrafiklösningarna med hjälp av innovativ teknik och ny design, samtidigt som man förbereder för en alltmer automatiserad framtid inom stadsbefordran.

Källa: Sporveien