Fyra järnvägstunnlar rustas mellan Flemingsberg och Järna

Sträckan Flemingsberg-Järna får kapacitetshöjande åtgärder genom reparation och upprustning av fyra tunnlar 2024-2027. Foto: Trafikverket

Trafikverket kommer att genomföra underhåll och kapacitetshöjande åtgärder av fyra tunnlar på sträckan Flemingsberg - Järna under perioden 2024-2027.

Projektet inkluderar reparation och upprustning av fyra tunnlar på sträckan Flemingsberg-Järna. De tunnlar som ingår är Rönninge, Bränninge, Tullinge och Ströms. Tunnlarna är gamla och samtliga inslagsvalv har behov av att repareras eller bytas. Ett flertal betongvalv måste säkras med bergbult, kontaktinjekteras och täckas med sprutbetong. Arbetet innebär att tunnlarna får en ny teknisk livslängd på minst 40 år och ökar kapaciteten för både godståg och pendeltåg.

Flemingsberg - Tumba

Mellan den 1 juli och 4 augusti kommer underhållsarbeten att utföras i Tullingetunnlarna. Samtidigt kommer spårarbeten och växelbyten att genomföras mellan Flemingsberg och Tumba under samma period. Pendeltågstrafiken påverkas i både norr- och i södergående riktning på sträckan Flemingsberg - Tumba. Sträckan kommer ersättas med buss under perioden 1 juli till 4 augusti.

Södertälje hamn - Järna

Mellan den 29 juli och den 8 september är det planerat underhållsarbete i Bränningetunneln längs sträckan Södertälje hamn till Järna. Trafiken kommer att påverkas i mindre utsträckning då den inte kommer att stängas av helt, utan istället köras på enkelspår förbi arbetsområdet.

Källa: Trafikverket