Efterlängtad trafikstart på Lilla Lidingöbron

Provperioden sträcker sig från den 17:e till den 25:e maj Foto: SL

Den 17:e maj startas SL:s inledande testkörningar med spårvagn på Lilla Lidingöbron. Om allt går enligt plan förväntas trafik med passagerare att börja den 26:e maj.

I februari fattade SL och Lidingö stad tillsammans beslut om de åtgärder som behövde genomföras för att få igång spåranläggningen på Lilla Lidingöbron. Den nya spårvägsbron har dubbla spår mellan Ropsten och Torsvik för att kunna hantera ökat resande framöver och erbjuda en mer frekvent trafik med Lidingöbanan.

– Både vi och Lidingö stad har varit angelägna om att få igång spårvagnstrafiken över bron och tillsammans har vi under våren jobbat hårt för att få allt på plats. Jag är väldigt glad över att vi nu står inför trafikstart, säger David Lagneholm, förvaltningschef för trafikförvaltningen och VD för SL.

Innan passagerarna kan börja använda spårvagnstjänsten måste spåranläggningen på Lilla Lidingöbron genomgå provkörningar. Det inkluderar tester av signalanläggningen, växlar, bommar och strömförsörjningen.

Om provperioden går enligt plan kommer passagerarna att kunna ta spårvagnen hela vägen till Ropsten från och med den 26:e maj. Dock kommer ersättningsbussar att fortsätta att köras parallellt till och med den 31:a maj av säkerhetsskäl.

Källa: SL