Godkänt för dubbelspår på Ostlänken mellan Sillekrog och Sjösa

Vy från ovan, Nyköpingsån. Foto: Trafikverket

Den andra järnvägsplanen för den dubbelspåriga sträckan mellan Sillekrog och Sjösa i Nyköpings kommun har nu vunnit laga kraft. Beslutet ger grönt ljus för att fortsätta förberedelserna inför byggandet längs sträckan.

Regeringen gav sitt godkännande den 30 april, vilket markerar en viktig milstolpe i projektet. Trots att det återstår mycket arbete innan byggstart är beslutet ett steg framåt. Det ger tillstånd att fortsätta med tillståndsansökningar och förberedelser inför bygget, inklusive att lösa in berörda fastigheter. Utbyggnaden av Ostlänken planeras att ske etappvis, med början i norr där planeringen är mest avancerad. Samtidigt fortsätter arbetet med att planera de södra sträckorna i Norrköping och Linköping.

Källa: Trafikverket