Sweco designar nya station Odenplan vid Roslagsbanans förlängning

Roslagsbanan i Stockholm. Bild: SL

Sweco har vunnit uppdraget att designa Odenplans station för förlängningen av Roslagsbanan till T-Centralen. Genom att förlänga banan till Odenplan skapas en viktig förbindelsepunkt mellan Roslagsbanan, pendeltåget och tunnelbanans gröna linje vilket är en viktig pusselbit när Stockholm fortsätter att växa.

Det stora infrastrukturprojektet syftar till att förena nordöstra kommuner med stadskärnan. Detta är avgörande för Stockholms tillväxt och främjar ett mer hållbart sätt att resa, med nya möjligheter för stadens invånare att snabbt och effektivt ta sig runt.

Den nya sträckan blir cirka fyra kilometer lång och kommer att inkludera två nya stationer vid Odenplan respektive T-Centralen. Sweco har sedan tidigare uppdraget att ta fram en järnvägsplan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för förlängningen, ett uppdrag som startade i januari 2024 och beräknas pågå till oktober 2026.