Schweizisk tungdragare väntar på grönt ljus

Det 120 ton tunga Re 620-loket utvecklades för tunga draguppgifter på Schweiz järnvägar där utmanande stigningar är vanligt förekommande. FOTO: Mikael Zagerholm

Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-Finance planerar att köpa 17 lok från det schweiziska statliga järnvägsbolaget SBB. Ett första lok har nu anlänt till Sverige. Men det är oklart när det kan tas i trafik.

Av: Anders Carlsson

Loket Re 620 är en trotjänare på den schweiziska järnvägen. Det 120 ton tunga fordonet utvecklades för tunga draguppgifter på alplandets järnväg där utmanande stigningar är vanligt förekommande. En sådan var passagerna upp till Sankt Gotthardstunneln. Men när den betydlig lägre belägna Gotthardbastunneln invigdes 2016 försvann de värsta lutningarna.

– Då blev loken till viss del överflödiga, men det finns

fortfarande 89 i drift i landet, säger Mikael Zagerholm, teknisk chef på Nordic Re-Finance.

Snart kan några av dem få draguppgifter även på svensk järnväg.

Det är ett av Europas starkare lok. Och vi ska ju dra tyngre och tyngre gods och fler vagnar i Sverige, säger Mikael Zagerholm.

 

Nordic Re-Finance hoppas kunna köpa 17 av de schweiziska loken. Men innan affären kan slutföras måste de få tillstånd för att trafikera svensk järnväg, och den processen riskerar att bli tidsödande.

 

Loken är försedda med ett säkerhetssystem kallat ETCS (European Train Control System) som är anpassat till ERTMS. Men systemet fungerar inte på ERTMS-banor i Sverige. Därför måste det uppdateras.

– Det kan ta upp till fyra år att få en sådan uppdatering av ETCS. Därför vill vi i stället sätta in ATC i loken, men för att göra det krävs ett beslut om undantag från den europeiska järnvägsbyrån ERA, säger Mikael Zagerholm.

 

Han bedömer att det kan ta ett halvår att montera in ATC. Däremot är det oklart hur lång tid det tar innan ERA har fatta sitt beslut om undantag. Hittills har dock Trafikverket tillstyrkt att loken ska få förses med ATC. I väntan på att ERA ska fatta ett beslut ligger lokaffären på is.

– Men om vi nekas att sätta in ATC är det inte ekonomiskt försvarbart att köpa loken, säger Mikael Zagerholm.