Nordic Re-Finance utökar sin certifiering som ECM

V5-165 utrustat med modern LED-belysning redo för underhåll i fält av egen personal Foto: Nordic Re-Finance AB

 

Nordic Re-Finance AB har framgångsrikt utvidgat sin certifiering som ECM (Entreprenadmaskinscertifiering), Underhållsansvarig enhet, för att nu inkludera funktion F4 – genomförande av underhåll.

Detta innebär att bolaget nu har uppnått fullständig certifiering på nivå 1-4 och är bättre rustat än någonsin att hantera den växande flottan, som för närvarande omfattar över 150 lok.

Peter Andersson, nyligen utsedd till servicechef på Nordic Re-Finance med ansvar för bolagets tekniker och lager, kommenterar den nya framstegen på följande sätt:

– Våra kompetenta tekniker gör ett utmärkt arbete med våra lok, tack vare certifieringen får vi nu utökade möjligheter att göra arbete på lok där både vi själva, men även våra kunder, är registrerade ECM. Vi har ett stort lager med både förbrukningsartiklar och reservdelar som möjliggör effektivt underhåll av våra fordon, faktum är att vi har över 3000 unika artiklar på hyllan.

Företaget blev ECM-certifierade 1-3 i december 2021 enligt kravet från sommaren 2022. ECM-förordningen klargör underhållsansvaret för ökad järnvägssäkerhet. Arvid Haag, ansvarig för certifieringsprocessen, kommenterar:

– Visst märks det att förordningen är utformad för stora företag som Deutsche Bahn och ÖBB, men faktum är att den också medfört vissa fördelar så som att vi blivit bättre på att ta emot felrapporter, förbereda underhåll och systematiskt arbeta bort lokets fellistor. Operatörerna är också mer intresserade av att fordonen ska underhållas i tid, då de vet att övertrasserade intervaller innebär körförbud. Vårt egenframtagna fordonsförvaltningssystem Railkeep vilket våra tekniker arbetar direkt emot är både användarvänligt och ger full spårbarhet på utförda arbeten. Vårt sätt att arbeta med underhållsstyrning där vi verkligen ligger i framkant när det kommer till digitalisering fick mycket gott betyg från revisorerna. Vi upplever att det är en styrka hos oss som fordonsuthyrare att kunna erbjuda både ECM-tjänst, men också dedikerade tekniker som bland annat rycker ut akut för att reparera lok vid eventuella stillestånd. Normalt är det både tidsmässigt och ekonomiskt fördelaktigt för operatörerna att ta tekniker till loket i stället för lok till verkstad. Att vi alltid står redo att hantera stillestånd snabbt hjälper oss också att höja tillgängligheten på hela flottan vilket också stärker oss som leverantör.