VR FleetCare säkrar omfattande underhållskontrakt med Nordjyske Jernbaner i Danmark

Alstom Coradia på väg i Jylland. De första 14 tågen ska servas mellan 2024 och 2026, och de återstående fem under 2029. Foto: Alstom, kredit Morten Larsen

VR FleetCare har ingått ett betydelsefullt underhållskontrakt med den danska tågoperatören Nordjyske Jernbaner A/S. Avtalet sträcker sig över perioden 2024 till 2029 och omfattar underhåll av boggierna och de pneumatiska komponenterna för Alstom Coradia LINT-tågserien.

- Det är med stor tillfredsställelse vi tar oss an detta kontrakt på den danska marknaden, som är ny för oss. Avtalet med Nordjyske Jernbaner är strategiskt viktigt eftersom det stärker vår position inom komponenttjänster och underhåll, säger Wilhelm Schevelew, chef för försäljning och utveckling på VR FleetCare.

Morten Muff Jensen, teknisk chef på Nordjyske Jernbaner, förklarar deras val av VR FleetCare:

- De presenterade det mest fördelaktiga anbudet. Avtalet är en central del av livscykelhanteringen för vårt rullande material. VR FleetCares expertis ger oss förtroende för att våra tåg får bästa möjliga service.

Helsingfors och Pieksämäki

Underhållet kommer att utföras vid VR FleetCares anläggningar i Helsingfors och Pieksämäki, specialiserade på boggi- och järnvägskomponentservice.

Juha Lintula, chef för komponenttjänster på VR FleetCare, kommenterar:

- Marknaden för komponentservice växer internationellt, mycket tack vare ett ökat fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi inom järnvägssektorn. Samarbetet med Nordjyske Jernbaner är särskilt viktigt då det inte bara stärker vår operationella bas utan också möjliggör för oss att utöka vår expertis med nytt rullande material. Detta avtal är ett viktigt steg i vår tillväxt och bidrar till professionell utveckling och sysselsättning för vår personal.

Omfattande kunskap om olika boggietyper

VR FleetCare har djupgående kompetens i livscykelhantering av tåg och komponenter och effektiva processer som möjliggör högkvalitativa och konkurrenskraftiga underhållstjänster. Verkstaden i Pieksämäki är utrustad med nya produktionslinjer och omfattande kunskap om olika boggietyper, medan enheten i Helsingfors har breda färdigheter och testkapacitet för diverse ventiler, vilket underlättar underhåll av nytt rullande material. Boggier är en av de viktigaste komponenterna för säkerhet och livscykelkostnader i rullande material.

Källa: LOK-report