Fastställd järnvägsplan för Ostlänkens Bibana i Nyköping

Vy från ovan över Nyköpingsån. Foto: Trafikverket

Trafikverket har nu godkänt den planerade järnvägen Bibana Nyköping i Nyköpings kommun, Södermanlands län, vilket är en viktig milstolpe för projektets framsteg.

Bibana Nyköping kommer att vara en förgrening som går genom tätorten och binder samman Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum med den befintliga dubbelspåriga järnvägen. Planen är att regionaltåg ska trafikera Bibanan med en hastighet på upp till 160 km/h utanför de tätbebyggda områdena i Nyköping.

Sträckan för Bibana Nyköping sträcker sig cirka 8 kilometer och är uppdelad i en östlig och västlig del. Mellan dessa delar ligger den egna järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum. Den östra delen av Bibana Nyköping börjar strax efter väg 800, vid Sjösa, medan den västra delen börjar vid Minninge och fortsätter upp mot Skavsta där den ansluter till den befintliga järnvägen. Den angränsande sträckan mellan Sjösa och Skavsta börjar strax norr om Tå.

Ostlänken är en ny järnväg sträckande 16 mil mellan Järna och Linköping. Genom att utöka järnvägsnätet förbättras tillgängligheten, minskar restiderna och ökar punktligheten för tågen. 

Källa: Trafikverket