Trafikverket rustar upp Grödingebanan

Arbetet planeras att utföras med start i slutet av sommaren. Foto: Wikimedia Commons

Trafikverket genomför en upprustning av Grödingebanan, som ligger strax innan Södertäljebron, genom att utföra viktiga underhållsåtgärder. Syftet är att förstärka påldäcket som bär upp järnvägen för att öka dess livslängd och driftsäkerhet.

Målet med projektet är att förbättra tillståndet för Grödingebanans påldäck för att säkerställa dess långsiktiga funktionalitet. 

Nuläge och Planering

Arbetet med att förbereda för upprustningen av Grödingebanan planeras att påbörjas i slutet av sommaren. För närvarande fokuserar Trafikverket på att ta fram de nödvändiga bygghandlingarna.

Samverkan med Södertälje Kommun

I samband med arbetet på järnvägen kommer även Södertälje kommun att genomföra miljöförstärkande åtgärder på den gamla deponin intill järnvägsspåret.

Tidsplan:

  1. Preliminär byggstart är planerad till sommaren 2024
  2. Klart: 2025

Källa: Trafikverket